Actueel

 • Succesvolle aanpak ledenwerving

  Afdeling Ede heeft in samenwerking met de vakgroep Kalverhouderij en de Ledenwerver van regio Oost de ledenwerving succesvol opgepakt. Een van de bestuursleden heeft een huiskamerbijeenkomst voor niet-leden Kalverhouders georganiseerd, waarbij ook een vakgroeplid en de ledenwerver aanwezig waren. 7 niet-leden kalverhouders kwamen op deze bijeenkomst af (6 verschillende bedrijven), waarvan 4 aan het eind van de avond zich als nieuw lid wilden aanmelden!  De niet-leden ontvingen eerst een periode van 8 weken gratis de Nieuwe Oogst.
 • Ledenraad van LTO Noord bijeen

  ‘Het algemeen bestuur meent dat we juist nu het onderzoek naar verdergaande samenwerking binnen LTO Nederland alle ruimte moeten geven.’ Dat stelde Annette van Velde, waarnemend voorzitter LTO Noord, bij de opening van de vergadering van de ledenraad, het hoogst orgaan van de vereniging, vrijdagmorgen in Putten.

  Het onderzoek naar meer samenwerking en efficiencyvoordelen in LTO Nederland verband en de daarmee samenhangende keuze om de benoeming van de voorzitter uit te stellen, werd daar besproken.

  Zorgvuldigheid
 • Omgaan met de media

  Omgaan met de media; het is niet altijd even makkelijk. Bijgaand document helpt u op weg en geeft u tips over wat u het beste wel en niet kunt doen.
  Doe er uw voordeel mee!

 • Regiobijeenkomsten begroting en contributie 2016

  Het Algemeen Bestuur heeft de jaarrekening 2014 en de concept begroting voor 2016 opgesteld. Om de bestuurders hier een toelichting op te geven, worden er in de drie regio's bijeenkomsten georganiseerd. Alle LTO Noord bestuurders ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomsten, met daarbij de financiële stukken. Tijdens deze bijeenkomsten zal tevens informatie worden gegeven over de laatste stand van zaken met betrekking tot de bestuurlijke ontwikkeling en zullen de regiomanagers hun jaarplan voor 2016 presenteren.

 • Jaap Haanstra vertrekt als vakgroepvoorzitter Akkerbouw LTO Nederland

  Jaap Haanstra, voorzitter van de vakgroep Akkerbouw LTO Nederland, zal in februari 2016 zijn functie neerleggen.
 • Siem Jan Schenk: 'LTO Noord: gezond en stabiel'

  'Ik ga de mensen missen'. Met die woorden sloot voorzitter Siem Jan Schenk zijn laatste ledenraad van LTO Noord af. In zijn openingswoord blikte hij kort terug en vooruit.
 • Mans Vulto Ridder in de Orde van Oranje Nassau

  Mans Vulto, portefeuillehouder sociaal-economisch beleid van LTO Nederland, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
 • LTO Nederland pleit voor bredere discussie over Natuurambitie Grote Wateren 2050

  Een uitnodiging voor verdere discussie, dat is de eerste reactie van LTO Nederland op de Natuurambitie Grote Wateren 2050 die de Staatssecretaris deze week publiceerde. Vooral de plannen met betrekking tot de kustwateren en de verzilting die dat met zich meebrengt, vragen om verdere discussie en afweging  van belangen, vindt LTO Nederland. De organisatie ziet deze Natuurambitie vooral als bouwsteen voor natuurbeleid in de verre toekomst en in die zin als verfrissend.
   
 • Aanmelden nieuwsbrief Nieuwe Oogst

  Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de land- en tuinbouw? Dat kan via de gratis dagelijkse nieuwsbrief van Nieuwe Oogst. De digitale nieuwsbrief biedt naast de vier belangrijkste nieuwsitems van die dag een overzicht van het sectorale, regionale en landelijke nieuws en actuele marktberichten.

Pagina's