• LTO Noord bedrijven en diensten

LTO Noord bedrijven en diensten

LTO Noord biedt leden een totaal pakket aan diensten. Leden kunnen een beroep doen op de bestuurders, beleidsadviseurs en medewerkers van LTO Noord maar ook op de specialistische kennis van de medewerkers van de aan LTO Noord gelieerde bedrijven. LTO Noord leden krijgen korting of worden op een andere manier bevoordeeld wanneer zij gebruik maken van de diensten van de LTO Noord bedrijven.

LTO Noord Fondsen

Financiële bijdragen aan innovatieprojecten ten behoeve van de Land en Tuinbouw zijn mogelijk uit de LTO Noord Fondsen. De LTO Noord Fondsen, Stichting Steunfonds LTO Noord en Stichting Fonds Ontwikkeling Duurzame Land- en Tuinbouw richten zich op vijf resultaatgebieden. Initiatiefnemers van projecten, die impulsen geven aan vooral de positie versterking van boeren en tuinders in de markt, aan duurzame ontwikkeling van het platteland en aan een duurzame bedrijfsvoering kunnen een aanvraag voor een bijdrage indienen bij het secretariaat van LTO Noord Fondsen.
Meer informatie www.ltonoord.nl/fondsen/lto-noord-fondsen

LTO Noord werkgeverslijn

De agrosector is van groot belang voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Zelfs in economisch zware tijden is de land- en tuinbouw een belangrijke bron van arbeidsplaatsen. LTO Noord ondersteunt agrarische ondernemers in hun rol van werkgever. Daarbij gaat de aandacht onder andere uit naar een soepele inzet van seizoensarbeiders, betere pensioenregelingen, ondersteuning van zelfstandigen, subsidies en cao-afspraken. Daarnaast wil LTO Noord haar leden helpen met advies. De LTO Noord werkgeverslijn is een centraal aanspreekpunt voor werkgevers. Het is bovendien een samenwerkingsverband van LTO Noord met haar bedrijven. LTO Noord Advies, LTO Seizoensarbeid, Projecten LTO Noord en de Vereniging bundelen hun krachten op het gebied van werkgeverschap. Zij zorgen dat vragen uit de praktijk ook terechtkomen bij belangenbehartigers en adviseurs.
Meer informatie www.ltonoord.nl/werkgeverslijn

Projecten LTO Noord

Ondersteuning projecten landelijk gebied
Projecten LTO Noord ontwikkelt, leidt en begeleidt op zakelijke basis groepsgerichte activiteiten en projecten die gericht zijn op verbetering, versterking en vernieuwing van het landelijke gebied. Projecten LTO Noord wil zo agrariërs en andere plattelandsondernemers ondersteunen een duurzame positie in de markt én in de maatschappij te verwerven en te behouden.
Meer informatie www.projectenltonoord.nl

LTO Noord Verzekeringen

Speciale verzekeringen voor boeren en tuinders
LTO Noord Verzekeringen richt zich op verzekeringen en financiële dienstverlening voor de agrarische sector. Hiervoor zijn speciale producten ontwikkeld, waaronder een agrarisch verzekeringspakket, LTO VerzuimCare, de Agro-AOV, werkmaterieelverzekeringen, zorgverzekeringen en nog veel meer. Meer informatie www.ltonoordverzekeringen.nl

MKB Adviseurs Food & Agri

Advies op diverse vakgebieden
MKB Adviseurs Food & Agri biedt dienstverlening aan alle agrarische ondernemers en is op de markt actief met haar eigen algemene leveringsvoorwaarden. Leden van LTO Noord ontvangen een korting van 10%. De dienstverlening betreft advies (of een second opinion) op diverse vakgebieden, zoals bedrijfsopvolging & samenwerking, bedrijfsontwikkeling, financiële planning, multifunctionele landbouw, tuinbouwadvies inclusief energiemanagement, personeelsadvies en seizoensarbeid. Meer informatie www.mkbadviseurs.nl/foodagri
 

Rombou

Rombou is het ingenieursbureau van LTO Noorden en adviseert rondom (agrarische) bedrijfsontwikkeling en wonen. Rombou biedt een brede dienstverlening, van milieu- en juridisch advies tot stalontwerp en bouwbegeleiding. We hanteren een grondige werkwijze waarbij verschillende specialisten als één team met één aanspreekpunt voor u werken. Lees meer over wat Rombou voor u kan betekenen op: www.rombou.nl.

GVK Adure Agro Advocaten

Specialisatie in agrarisch recht
Boeren en tuinders worden steeds vaker geconfronteerd met juridische haken en ogen aan de bedrijfsvoering. Voor juridisch advies of het voeren van procedures bij de rechtbank en het gerechtshof (zowel op het gebied van bestuursrecht, civiel recht en strafrecht), kun je terecht bij het in agrarisch recht gespecialiseerde advocatenkantoor GVK Adure Agro Advocaten. De advocaten treden uitsluitend op voor boeren en tuinders en werken vanuit de respectievelijke LTO Noord kantoren in Zwolle en Drachten. Meer informatie www.gvkadure.nl

LTO Ledenvoordeel

Besparingen op diverse producten en diensten
Financieel en materieel voordeel voor leden van LTO Noord staat bij LTO Ledenvoordeel voorop. Door te profiteren van collectieve inkoop kunt u een aantrekkelijke besparing realiseren. LTO Ledenvoordeel is onder andere actief op het gebied van energie (gas en elektriciteit), vaste- en mobiele telefonie, verzekeringen, brandstof en afvalinzameling. Door gebruik te maken van de producten en diensten van LTO Ledenvoordeel kunnen leden een voordeel behalen dat hoger is dan de contributiebijdrage. Meer informatie www.ltoledenvoordeel.nl.

LTO Energie

Hulp en advies op het gebied van duurzame energie
LTO Energie is actief met verduurzaming van energie in de agrarische sector. Veel agrarische ondernemers zoeken op het gebied van duurzame energie naar professionele, betaalbare hulp. Deze hulp biedt LTO Energie; denk aan de keuze voor energiebesparende maatregelen, aankoop van zonnepanelen of inkoop van duurzame energie. LTO Energie wil het gemakkelijk maken door dit alles onder één dak aan te bieden. Vrijblijvend en zonder winststreven. Meer informatie www.lto-energie.nl.http://www.lto-energie.nl