Vereniging

LTO Noord is een netwerkorganisatie met meer dan 1000 bestuurders op alle niveau's die de belangen van haar leden op lokaal, regionaal en internationaal gebied effectief behartigt.

Afdelingen staan voor de opdracht om de gemeentelijke belangenbehartiging inhoud te geven, te zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersnetwerk met boeiende ledenactiviteiten, en de ledenbinding en ledenwerving te verzorgen.