Voorwaarden Nieuwe Oogst

Bij een abonnement op Nieuwe Oogst zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Abonnementsjaar en betaling

  • Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december of vanaf het moment dat u het abonnement aangaat tot en met 31 december.
  • U ontvangt in februari of maart de nota voor het hele abonnementsjaar (of later indien het abonnement in de loop van het jaar is aangegaan).

Opzegging
  • Na het eerste kalenderjaar wordt uw abonnement telkens met drie maanden verlengd. Bijvoorbeeld: de ingangsdatum van uw abonnement is 1 januari of een latere datum in het jaar. De eerste vervaldatum is 31 december van dat jaar, daarna 31 maart, 30 juni, enz.
  • Een abonnement moet schriftelijk worden opgezegd en kan uiterlijk één maand voor de vervaldatum worden opgezegd.
  • U kunt de schriftelijke opzegging sturen naar: abonnement@agripers.nl  Agripers t.a.v. abonnementenbeheer Postbus 240, 8000 AE Zwolle.

Nieuwe Oogst als onderdeel van het lidmaatschap
  • Bovenstaande voorwaarden gelden niet wanneer u de Nieuwe Oogst ontvangt als lid van LTO Noord.
  • Heeft u een agrarisch bedrijf, dan is een los abonnement op Nieuwe Oogst niet mogelijk. Het ledenblad Nieuwe Oogst kunt u dan alleen als onderdeel van het lidmaatschap ontvangen.
  • Wilt u meer weten over het lidmaatschap van LTO Noord of de voorwaarden die daarop van toepassing zijn, dan kunt u contact opnemen met het LTO Noord Informatiecentrum, T 088 – 888 66 44.