Wat bieden we

Ruimte maken doen we door collectieve belangenbehartiging en versterking van het ondernemerschap. Dat zijn de kerntaken van LTO Noord.

Collectieve belangenbehartiging staat voor het verbeteren van de randvoorwaarden om een inkomen te verwerven. En daarnaast staat het voor een zo sterk mogelijke maatschappelijke positie van agrarische ondernemers. Door ondernemers in staat te stellen om beter in te kunnen spelen op die randvoorwaarden – denk bijvoorbeeld aan knellende wet- en regelgeving – versterken we hun ondernemerschap. Versterking van de marktpositie van agrarisch ondernemers maakt ook deel uit van onze werkzaamheden.

LTO Noord onderscheidt zich doordat we:

  • staan voor het boeren- en tuindersbelang.
  • onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen en nemen.
  • op de volle breedte van sectorale en horizontale belangen aanwezig zijn.
  • een netwerkorganisatie zijn.

LTO Noord wil bijdragen aan een gezonde, duurzame en veilige voedselproductie, een hoogwaardige en duurzame sierteeltproductie, een evenwichtige, gevarieerde en aantrekkelijke inrichting van het platteland, opwekking en gebruik van duurzame energie en multifunctioneel grondgebruik met nieuwe diensten. De wensen van consument en samenleving vormen daarbij geen bedreiging, maar een uitdaging. LTO Noord vindt dat ondernemers een grote eigen verantwoordelijkheid hebben, maar staat pal voor redelijke termijnen om te voldoen aan nieuwe eisen en voor een financiële bijdrage om dit mogelijk te maken.

Ruimte om te kunnen ondernemen is voor LTO Noord het belangrijkste aandachtsgebied. Die ruimte heeft betrekking op alle facetten en dat maakt LTO Noord in haar werkgebied uniek. Ook bevordert LTO Noord het imago van de land- en tuinbouw als economisch belangrijke, innovatieve en duurzame sector die bijdraagt aan een aantrekkelijk platteland en aan het welzijn van alle Nederlanders.

Ondernemerschap, werkgeverschap en vakmanschap liggen primair bij de individuele ondernemer. LTO Noord ondersteunt haar leden bij het versterken van dat ondernemerschap en werkgeverschap en bij haar positie in markt en keten.

LTO Noord profileert zich als een netwerkorganisatie.

LTO Noord werkt op landelijk- en Europees niveau met LLTB en ZLTO binnen LTO Nederland.