Contributie

Wat kost een lidmaatschap?
Met behulp van de Rekenmodule contributie berekening 2016 berekent u de kosten voor het LTO Noord lidmaatschap. Meer informatie en uitleg over de contributie bedragen en de voorwaarden van het lidmaatschap vindt u in de toelichting contributieregeling. Voor bedrijven met boomteelt of vasteplantenteelt hanteert LTO Noord een andere contributiesystematiek. Klik hier voor meer informatie.

Bedrijfsgrootte en Machtiging Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Om u bij de juiste vakgroep in te delen en om de juiste contributie te kunnen berekenen, hebben wij ieder jaar uw actuele bedrijfsgegevens nodig (arealen/dieren, worden omgerekend naar NGE). Zo kunnen wij in onderhandelingen ook aantonen welke leden LTO Noord vertegenwoordigt. U kunt uw bedrijfsgegevens op twee manieren aan ons doorgeven. Door LTO Noord te machtigen om de bedrijfsgegevens op te vragen of door jaarlijks uw bedrijfsgegevens aan ons door te geven. Lees meer over machtiging van uw bedrijfsgegevens. 

Automatische Incasso contributie
Wilt u ons ook machtigen middels een automatische incasso om uw jaarlijkse contributie af te schrijven, dan kunt u dit regelen met het formulier 'Doorlopende machtiging'.  

Wijzigingen doorgeven
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij uw gegevens nodig. Geef wijzigingen aan ons door d.m.v. onderstaande formulieren:
Heeft u vragen over de contributie, neem dan contact op met de contributielijn: 088 888 66 99