• LTO Noord Fondsen
  • LTO Noord Fondsen
  • LTO Noord Fondsen
  • LTO Noord Fondsen
  • LTO Noord Fondsen
  • LTO Noord Fondsen

LTO Noord Fondsen

Innovatief en Duurzaam


Financiële bijdragen aan innovatieprojecten ten behoeve van de Land en Tuinbouw zijn mogelijk uit de LTO Noord Fondsen. De LTO Noord Fondsen, Stichting Steunfonds LTO Noord en Stichting Fonds Ontwikkeling Duurzame Land- en Tuinbouw richten zich op vijf resultaatgebieden

Initiatiefnemers van projecten, die impulsen geven aan vooral de positie versterking van boeren en tuinders in de markt, aan duurzame ontwikkeling van het platteland en aan een duurzame bedrijfsvoering kunnen een aanvraag voor een bijdrage indienen bij het secretariaat van LTO Noord Fondsen. De beoordelingscommissie en/of de besturen van de Fondsen beslissen over een definitieve bijdrage.

Financiële middelen
De middelen bestaan vooral uit vermogen en rendement, dat zijn oorsprong vindt in de zogenaamde Interpolisgelden. De middelen mogen  niet worden ingezet voor de exploitatie van LTO Noord, maar dienen als projectbijdragen te worden aangewend. De kosten van de werkzaamheden voor de LTO Noord Fondsen komen ten laste van Fondsen.

Team LTO Noord Fondsen
Coördinator: Frans van de Lindeloof
Medewerker: Wilfried Siemes
Secretaresse: Evelien Pleiter-Kremer