Informatie voor afdelingsbestuurders

Succesvolle aanpak ledenwerving

Afdeling Ede heeft in samenwerking met de vakgroep Kalverhouderij en de Ledenwerver van regio Oost de ledenwerving succesvol opgepakt. Een van de bestuursleden heeft een huiskamerbijeenkomst voor niet-leden Kalverhouders georganiseerd, waarbij ook een vakgroeplid en de ledenwerver aanwezig waren. 7 niet-leden kalverhouders kwamen op deze bijeenkomst af (6 verschillende bedrijven), waarvan 4 aan het eind van de avond zich als nieuw lid wilden aanmelden!  De niet-leden ontvingen eerst een periode van 8 weken gratis de Nieuwe Oogst.

Regels lidmaatschap

Begin februari begint LTO Noord met de verzending van de contributienota’s 2016. De contributienota kan aanleiding zijn om wijzigingen rondom het lidmaatschap door te geven.
Het kan zijn dat u hierover als afdelingsbestuurder benaderd wordt door de leden. Hierbij zijn een aantal spelregels van belang.

Wees alert op signalen van verminderde dierzorg

Met de moeilijke situatie in verschillende agrarische diersectoren ligt het gevaar van verminderde dierzorg op de loer. Hoge werkdruk, tegenvallende financiële resultaten en/of spanningen in het thuisfront kunnen ervoor zorgen dat de veehouder minder oog heeft voor zijn vee. Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren (waarin LTO participeert) wil u daarom vragen extra alert te zijn op signalen van dierverwaarlozing en actie te ondernemen als de situatie daar om vraagt. Lees verder
 

LTO Noord Academie, ook in 2016!

In september 2015 is LTO Noord gestart met een eigen Academie, om op die manier ruimte te bieden aan bestuurders om zich verder te ontwikkelen. Met de feestdagen achter de rug is LTO Noord Academie vol energie begonnen aan de tweede helft van het academisch jaar. Voor bestuurders die het komende half jaar willen aanhaken aan de losse masterclasses, dit is nog steeds mogelijk! Vanaf de zomer starten vervolgens weer nieuwe mastertrajecten en -classes. Lees verder
 

Meer vragen voor de Werkgeverslijn land- en tuinbouw in 2015

Zijn uw leden naast ondernemer ook werkgever? Dan kunnen zij bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw terecht met vragen over arbeid en goed werkgeverschap. De Werkgeverslijn is namelijk hét aanspreekpunt voor werkgevers in de land- en tuinbouw.
 
In totaal heeft de Werkgeverslijn 3.886 vragen beantwoord in 2015: een stijging van 48,6% ten opzichte van 2014! Ook zijn agrarische ondernemers in heel Nederland via diverse kanalen op de hoogte gehouden over de actualiteiten rondom arbeid, goed werkgeverschap, (aankomende) wetswijzigingen, cao’s en lonen.

Regels lidmaatschap

Begin februari begint LTO Noord met de verzending van de contributienota’s 2016. De contributienota kan aanleiding zijn om wijzigingen rondom het lidmaatschap door te geven. Het kan zijn dat u hierover als afdelingsbestuurder benaderd wordt door de leden. Hierbij zijn een aantal spelregels van belang.
 

Project beveiliging agrarisch bedrijf succesvol afgerond

Het LTO-project om agrarische bedrijven beter te beveiligen tegen diefstal en inbraak is afgerond. De interesse was groot, de looptijd beperkt en maar liefst 1.123 belangstellende ondernemers hebben daadwerkelijk geïnvesteerd in maatregelen om inbrekers buiten de deur te houden. 
 

Verzekering voor LTO Noord bestuurders en afdelingsactiviteiten

LTO Noord heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor haar bestuurders. Deze verzekering is recent aangepast. De meeste schades waarvoor bestuursleden aansprakelijk kunnen worden gesteld alsmede schade die een bestuurder zelf tijdens het uitoefenen van de bestuursfunctie kan oplopen zijn hiermee gedekt.

Overzicht vragen bestuurderslijn 2014

In 2014 zijn er 585 vragen gesteld via de Bestuurderslijn.  In de bijlage staan de verdeling over de onderwerpen en de verdeling van het aantal vragen over de provincies weergegeven. 

Heeft uw afdeling al een afdelingsreglement?

In de statuten van LTO Noord is bepaald dat afdelingen van LTO Noord een huishoudelijk reglement vaststellen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een model afdelingsreglement.

Pagina's