Aanmelden voor actiedag muizenschade 19 januari 2015

U kunt zich aanmelden d.m.v.  het aanmeldingsformulier

LOCATIE: FRYSLAN FEAN PLAZA - DALHUYSENSTRAAT 50 - 8448 EW HEERENVEEN (gevestigd onder de tribune aan de oostzijde van het Abe Lenstra stadion).

In samenwerking met LTO Noord hebben wij als actiecomité het initiatief genomen voor deze actiedag en het bijbehorende muizenmeldpunt. Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen hebben intussen meer dan 550 boeren hun schade bij ons gemeld. Velen van u zijn ten einde raad, gigantische oppervlaktes grasland zijn volledig verwoest door de enorme muizenpopulatie.

Tijdens deze middag willen we, samen met u, een discussie met politici voeren over de ontstane schade. Tijdens de ochtend zijn de politici het veld in geweest en ingelicht over de muizenplaag. Op basis van het eindrapport wat in de middag wordt gepresenteerd en uw ervaringen proberen we de politici duidelijk te maken dat deze plaag niet onder bedrijfsrisico kan vallen en vragen wij hoe zij ons kunnen ondersteunen. Het rapport bevat de samenvatting van het meldpunt en een goed onderbouwd financieel schadeoverzicht. Op deze wijze willen wij de politici vragen ruimte voor een financiële compensatie te creëren. Ook zal er tijdens de discussie ruimte zijn voor zaken waar u in de praktijk tegen aanloopt zoals; BEX, Kringloop, weidegang, scheurverbod, derogatie en herstel van de grasmat.
Uw komst en inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Programma
13.30 uur  Start bijeenkomst met politici en gedupeerde grondgebruikers o.l.v. dagvoorzitter Sjoerd Hofstee
• Presentatie rapport door A.J. de Boer (3D Agro Advies)
• Reactie politici
• Discussie en gelegenheid voor vragen aan de betreffende politici
• Actiepunten politici

15.30 uur Sluiting

namens de werkgroep
 
J. Bakker, Jirnsum    
J. Bouma, Scharneguotum
R. Oenema, Joure
R. Schaap, Ypecolsga
J. v/d Wal, Indijk