Gewasbeschermingsavond Vorden maandag 1 februari 2016. U komt toch ook?

LTO Noord nodigt u uit voor een erkende gewasbeschermingsavond op:
 
Maandag 1 februari 2016
De Herberg, Dorpsstraat 10a, 7251 BB Vorden
 
De avond begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
 
Deelname aan de gewasbeschermingsbijeenkomsten van LTO Noord levert een punt op voor het thema ‘Veiligheid en Techniek’ en kan dus meetellen voor verlenging van alle spuitlicenties.
Programma
  1. Opening door de kringvoorzitter
  2. Actuele ontwikkelingen Plantgezondheid en  Effectief Middelenpakket
    door Peter van ’t Westeinde coördinator Effectief Middelenpakket LTO
  3. Waterkwaliteit: met een bijdrage van het waterschap
  4. Beperking van emissie, door Wilco Dorresteijn, adviseur  bij DLV Plant
  5. Vragen
  6. Sluiting om 22.30 uur
 
Tarieven
Leden van LTO Noord die een gewasbeschermingsbijeenkomst willen bijwonen voor verlenging van hun spuitlicentie betalen € 40,-. Wanneer u LTO Noord machtigt voor eenmalige incasso krijgt u € 10,- korting en betaalt u € 30,- (ex. btw). Het formulier voor machtiging krijgt u in de zaal. Genoemde tarieven gelden ook voor gezinsleden en werknemers van leden. Wanneer u uit interesse een bijeenkomst wilt bijwonen (dus niet voor een punt) kunt u gratis naar binnen. Niet-leden betalen altijd € 60,-.
 
Aanmelding via internet!
Wij stellen het op prijs dat u zich van te voren aanmeldt via:
www.ltonoord.nl/contact/gewasbeschermingsbijeenkomst-boomkwekerij
 
Vergeet niet om uw spuitlicentiepas mee te nemen!