• Van Wenum volgt Haanstra op als voorzitter vakgroep LTO Akkerbouw

Van Wenum volgt Haanstra op als voorzitter vakgroep LTO Akkerbouw

Jaap van Wenum uit Kootwijkerbroek is de nieuwe voorzitter van de landelijke vakgroep LTO Akkerbouw en daarmee tevens lid van de Federatieraad van LTO Nederland. Het federatiebestuur van LTO Nederland heeft hem vandaag benoemd voor de komende vier jaar. Van Wenum volgt met ingang van 3 februari 2016 Jaap Haanstra op, die bijna elf jaar leiding heeft gegeven aan de LTO-vakgroep en vandaag afscheid heeft genomen in Emmeloord.
   
Van Wenum (45) is akkerbouwer in Kootwijkerbroek en lid van LTO Noord. Hij is jarenlang werkzaam geweest als beleidsadviseur  van LTO Nederland, eerst als projectleider op het gebied van plantaardige teelten (2003-2006) en vanaf 2008 vooral als specialist gewasbescherming. In die functie is hij ook veel internationaal actief geweest, vooral in Brussel. Andere aandachtsvelden betroffen fytosanitair beleid, biociden, moderne biotechnologie en kwekersrecht. Op 18 januari jl. werd hij al benoemd tot voorzitter van LTO Noord Akkerbouw.
 
De nieuwe vakgroepvoorzitter studeerde landbouwplantenteelt aan Wageningen Universiteit. Na afronding van deze studie in 1994 is hij bij de vakgroep Agrarische Bedrijfseconomie van dezelfde universiteit (Wageningen UR) gaan werken als onderzoeker en docent. In 2002 promoveerde hij aldaar op een onderzoek naar de  economie van agrarisch natuurbeheer in de akkerbouw.
 
Wereldleider
Over de toekomst van de akkerbouw is Van Wenum positief gestemd. Ons land kent volgens hem een gunstig klimaat en goede gronden voor de teelt van hoogwaardige akkerbouwproducten. “Met de export van onder meer pootaardappelen en uien dragen we fors bij aan de Nederlandse handelsbalans en dankzij sterke verwerkende industrieën zijn we ook wereldleider in producten als aardappelzetmeel en inuline. Nederlandse akkerbouwers hebben veel kennis en  lopen voorop met innovaties op het gebied van precisielandbouw om de teelten toekomstgericht te verduurzamen en onze voorsprong te behouden.”
 
Als grootste uitdaging voor ondernemers in zijn sector noemt de vakgroepvoorzitter behoud en versterking van bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid en de toekomstige beschikbaarheid van voldoende grond voor hoogwaardige teelten. “Dat is niet alleen van belang  om de markt- en inkomenspositie van akkerbouwers veilig te stellen, maar ook om te werken aan maatschappelijke doelstellingen op het gebied van gewasbescherming, mineralen en klimaat.”
 
Kringlopen sluiten
De inzet van de vakgroep blijft derhalve, zo voegt hij toe, onverminderd gericht op een beter en doelgericht mest- en bodembeleid en op samenwerking met andere sectoren om de grondmobiliteit te bevorderen en kringlopen te sluiten. Gelijke Europese spelregels en regelgeving, die innovatie stimuleren,  noemt hij van cruciaal belang voor een sector als de akkerbouw die moet concurreren op internationale markten.