LTO Melkveehouderij wil duidelijkheid over afroming en lease fosfaatrechten

Rundveehouders moeten snel duidelijkheid krijgen over de afroming van fosfaatrechten bij lease. Dat zegt Wil Meulenbroeks, voorzitter van LTO Melkveehouderij. Hij roept landbouwminster Carola Schouten op om helderheid te geven over de toekomst van de 10% afroming bij lease.

‘Droogteschade moet diepgaand onderzocht worden’

LTO Nederland wil dat de Nederlandse overheid de schade voor boeren, gewassen en vee als gevolg van de extreme droogte grondig en objectief onderzoekt en in beeld brengt.

Eindelijk duidelijkheid over droogtemaatregelen

Het ministerie van LNV geeft duidelijkheid over de belangrijkste maatregelen die LTO Nederland de afgelopen weken heeft bepleit. Dit betekent dat boeren niet langer in onzekerheid zitten, gras opnieuw kan worden ingezaaid en de gewassen beter bemest.

Uitstel betalen belastingen mogelijk vanwege droogte

Boeren en tuinders kunnen vanwege de droogte van deze maanden uitstel vragen van betalen van belastingen. Zij moeten dan bij de Belastingdienst aannemelijk maken dat de droogte hen in financiële problemen bracht.

LTO content met droogtemaatregelen Schouten

Minister van Landbouw Carola Schouten komt boeren en tuinders die kampen met de gevolgen van de droogte tegemoet. Zij neemt het gros van de crisismaatregelen die LTO Nederland voorstelde 0ver. LTO Nederland is content, maar benadrukt dat boeren en tuinders er nog niet zijn.

‘Voorstellen EU en LNV zijn stap in de goede richting’

LTO Nederland is tevreden over de toezeggingen van de Europese Commissie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om met maatregelen te komen voor boeren en tuinders vanwege de extreme droogte, maar dringt aan op snelle vervolgstappen en duidelijkheid over de invulling.

‘Crisismaatregelen voor boeren vanwege droogte zijn hard nodig’

De aanhoudende droogte en de gevolgen daarvan zijn rampzalig voor boeren, gewassen en vee. LTO Nederland spreekt over een crisis en heeft een pakket van crisismaatregelen opgesteld. Hierover is overleg met de ministeries.

Meer boeren combineren voedselproductie met dienstverlening

Het aantal boeren en tuinders dat dienstverlenende taken combineert met voedselproductie groeit.

LTO Nederland: effect nieuwe waterschapsbelastingen nog black box

De Unie van Waterschappen presenteerde eind vorige week haar voorstel voor aanpassingen in het belastingstelsel van de waterschappen. Bij de verdeling van kosten wordt straks meer uitgegaan van het profijtbeginsel en het principe de ‘vervuiler betaalt’. Volgens LTO Nederland bestuurder Trienke Elshof zijn deze uitgangspunten niet verkeerd. Wel maakt zij zich zorgen over de uiteindelijke uitkomsten voor de agrarische ondernemers. “Wij streven naar een eerlijke lastenverdeling en dus geen forse lastenverzwaring, zoals nu blijkt uit de voorbeeld berekeningen .

Grote zorg om borging alternatieven sleepvoet

LTO Nederland dringt er bij minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op aan samen naar praktische en betaalbare oplossingen te komen voor het sleepvoetverbod. Dit verbod gaat in op 1 januari 2019 en geldt voor veen- en kleigrond.

Pagina's