LTO Nederland positief over doelgerichter landbouwbeleid

LTO Nederland reageert positief op de plannen van EU Commissaris Phil Hogan om het landbouwbeleid doelgerichter te maken. Veel zal echter afhangen van de uitwerking op nationaal niveau. Bovendien heeft LTO zorg over het gelijke speelveld in de interne Europese markt.

Geen link tussen endotoxinen en veehouderij

De mogelijke gezondheidseffecten van ammoniak, fijnstof en endotoxinen op omwonenden blijft onduidelijk. Dat concludeert het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Een norm opstellen voor de uitstoot van endotoxinen vanuit de veehouderij, is voorlopig niet aan de orde.

LTO: Wacht met betaling van foute pachtnota's

Enkele tientallen pachters hebben van het Rijksvastgoedbedrijf een te hoge factuur ontvangen.
LTO Nederland adviseert bij vermoeden van onjuiste nota’s niet te betalen en een aangepaste, gespecificeerde factuur af te wachten.

Varkenshouderij in verweer tegen aanscherping geurbeleid

In een gezamenlijke brief roepen belangenbehartigers, agrarische adviesbureaus en fabrikanten van luchtwassers staatssecretaris Stientje van Veldhoven op om de voorgenomen wijzigingen in het geurbeleid in de veehouderij op te schorten.

Nieuwe campagne ‘Gezond en veilig werken in de melkveehouderij’

ZuivelNL heeft een filmpje uitgebracht waarin het belang van gezond en veilig werken en het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (kortweg: RIE) wordt uitgelegd.
Het filmpje is onderdeel van de campagne ‘Gezond en veilig werken in de melkveehouderij’. ZuivelNL organiseert deze campagne samen met Stigas.

Vertrouwen van boeren en tuinders daalt opnieuw licht

De Agro Vertrouwensindex over het eerste kwartaal 2018 is opnieuw licht gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Boeren en tuinders zijn wel iets positiever over de toekomst van hun bedrijf.

Sectorraad Paarden sluit zich aan bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

Voor De Sectorraad Paarden is welzijn van paarden één van de belangrijke prioriteiten. Verminderde zorg voor paarden vindt zij dan ook ongewenst en moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Zij heeft zich dan ook vanaf vandaag, door ondertekening van het Afsprakenkader aangesloten bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Hiermee wil de Sectorraad Paarden haar verantwoordelijkheid nemen indien er schrijnende gevallen van dierverwaarlozing wordt geconstateerd door erfbetreders (dierenartsen, hoefsmeden, fysiotherapeuten, voerleveranciers, etc.).

Aanvullende nieuwsbrief Stand van zaken signalen van fraude I&R

Diverse melkveehouders uit het hele land hebben zich de afgelopen uren gemeld bij LTO naar aanleiding van de brief van RVO.nl en de daarbij behorende opgelegde blokkades. De blokkade brengt grote zorgen met zich mee voor deze ondernemers en melkveehouders geven aan dat er logische en praktische verklaringen zijn voor de administratieve onregelmatigheden in I&R. ‘Het gevoel dat deze ondernemers als fraudeurs worden weggezet is voor deze individuele ondernemers begrijpelijkerwijs onverteerbaar,’ reageert Wil Meulenbroeks, voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland.

Stand van zaken signalen van fraude I&R

Op 8-2-2018 heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de omvang van fraude in de I&R. In deze brief geeft de minister aan dat er, volgend uit administratieve controles, bij 2100 bedrijven overtredingen in de I&R registratie zijn geconstateerd. Deze bedrijven zijn door de NVWA en de RVO geblokkeerd.

Mengen van bedrijfseigen pluimveemest toegestaan

Na veel inzet van de belangenbehartigers LTO Nederland en NVP, en AVINED is een oplossing gevonden voor de afvoer van pluimveemest op bedrijven die getroffen zijn door fipronil. Deze pluimveehouders kunnen vanaf nu de voorraad verontreinigde mest homogeniseren met schone mest van eigen bedrijf. De gemengde mest kan dan op een verantwoorde manier via het reguliere circuit worden afgezet mits deze mest voldoet aan de vastgestelde normen voor mest verontreinigd met fipronil of amitraz.

Pagina's