LTO Nederland creëert voor haar leden toch extra ruimte voor toepassing cafetariaregeling

Met de inwerkingtreding van het onderdeel ‘meerwerk’ in de Wet Minimumloon per 1 januari 2018 leek het er lange tijd op dat het gebruik van de cafetariaregeling voor seizoenswerk sterk ingeperkt zou worden. Vlak voor de kerstdagen bleek, na afstemming met de Ministeries van Sociale Zaken, Financiën en met de Belastingdienst, dat er toch nog meer ruimte is voor uitruil van brutolooncomponenten met een onbelaste vergoeding voor ET-kosten dan eerder gedacht.

Daan (12) beste Farm Vlogger van Nederland

Daan Oskam (12) uit Leusden is gekozen tot winnaar van de Farm Vloggers competitie van LTO Nederland. Daan maakte de beste vlog over werken in de land- en tuinbouw. Matthijs Noordam (12) uit Hellouw pakte de tweede prijs en Sjors de Bie (11) uit Werkhoven werd derde. De jongeren zonden hun vlog in voor het initiatief Farm Vloggers om jongeren te laten ontdekken hoe leuk het is om te werken in de land- en tuinbouw.

Sterke toename weidegang

Het aantal melkveebedrijven waar de koeien buiten lopen, is dit seizoen sterk toegenomen. Uit gegevens van de zuivelondernemingen blijkt dat inmiddels 80,4 procent van de melkveehouders een vorm van weidegang op zijn bedrijf toepast. Het percentage bedrijven met weidegang groeide dit jaar harder dan ooit, ondanks het relatief grote aantal melkveehouders dat het bedrijf beëindigde.

Benoemingen: Cees Ruhé, Trienke Elshof en Arjan Stello

Trienke Elshof (50) uit het Friese Oldetrijne is benoemd tot portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving. Cees Ruhé (51) uit het Drentse Erica is benoemd tot portefeuillehouder Onderwijs en Innovatie en Arjan Stello (40) uit het Gelderse Hoenzadriel is benoemd tot bestuurslid van de vakgroep Paddenstoelenteelt. Daarmee is de bestuurlijke inrichting van LTO Nederland in het kader van de modernisering afgerond.

Fipronil: NVWA heeft sector geen kans gegeven zelf verantwoordelijkheid te nemen

NVWA heeft nalatig en onzorgvuldig gehandeld en had de enorme schade kunnen voorkomen. Dat stelt LTO Nederland met een aantal pluimveehouders vandaag in de gezamenlijke dagvaarding tegen de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA).

Geen nieuwe besmetting vogelgriep

Screening bedrijven Biddinghuizen levert geen nieuwe gevallen. Bij de bedrijven in een straal van 3 kilometer rond het met vogelgriep besmette eendenbedrijf in Biddinghuizen zijn geen nieuwe besmettingen aangetroffen.

LTO Nederland stemt in met principeakkoord cao Productiegerichte Dierhouderij

LTO Nederland stem net als de POV, COBK, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen in met een principeakkoord over de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij. Deze cao loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020 (36 maanden) en geldt voor de sectoren melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en voor de fokkers, kuikenbroeders en exporteurs van broedeieren en eendagskuikens.

Eerste reactie toekomstplannen EC voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Vandaag publiceerde de Europese Commissie haar toekomstplannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De wetsvoorstellen volgen waarschijnlijk voor de zomer van 2018. De eerste reactie van Marc Calon, voorzitter LTO Nederland is positief, ‘Ik ben blij dat de focus van het beleid meer gericht zal zijn op doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften door meer vrijheid aan de lidstaten te geven bij de implementatie. Hierbij is het wel van belang dat er geen onevenwichtige concurrentiepositie ontstaat.’ LTO Nederland is voor behoud van adequaat GLB budget.

Deze maand besluit Zesde Actieprogramma

Voor de jaarwisseling neemt de Europese Commissie een besluit over de inhoud van het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021). Voor Nederlandse boeren en tuinders heeft het besluit impact. Op grond van het actieprogramma besluit de EC over derogatie. Derogatie is belangrijk voor melkveehouderij, akkerbouw en varkenshouderij.

Ingrid van Huizen portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling

Melkveehoudster Ingrid van Huizen (39) uit het Friese Kootstertille is benoemd tot de nieuwe portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling bij LTO Nederland. Zij zal deze functie direct vervullen. ‘Als portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling kan ik bestuurlijk op nationaal niveau verder werken aan een volhoudbare landbouw die in balans is met de leefomgeving’, aldus Van Huizen.

Pagina's