Dierlijke mest voordeligste wijze van bodemverbetering voor akkerbouw

De akkerbouw kan nog veel meer profiteren van dierlijke mest. Dat blijkt uit een onderzoek van DLV Plant en Projecten LTO Noord. De onderzoekers rekenden voor vier modelbedrijven door wat het potentiele mestgebruik is. Het gaat om bedrijven in de regio’s Oost en Zuidelijk Flevoland, Noordoostpolder, Noordelijke klei en Noordoostelijk zand. Hiervoor werkten zij representatieve voorbeeldbouwplannen uit. Voor die bouwplannen werkten zij een optimaal bemestingsplan uit waarin maximaal dierlijke mest kan worden aangevoerd.
Bron: DLV Plant en Projecten LTO Noord

LTO Glaskracht organiseert haar eerste webinar

Wat zijn de kansen voor de elektrische flexibiliteit van WKK, Power to Heat en belichting?  Dit heeft eRisk Group in opdracht van LTO Glaskracht Nederland onderzocht. De resultaten worden dinsdag 8 december toegelicht tijdens het webinar Energie. LTO Glaskracht Nederland organiseert voor het eerst een webinar, waarbij de leden achter hun eigen computer in korte tijd op de hoogte worden gebracht van de resultaten.
 

LTO Nederland blijft hameren op snelle uitbetaling voorschotten GLB-toeslagen

LTO Nederland heeft bij het ministerie van EZ voortdurend aangedrongen op een snelle uitbetaling van voorschotten van EU-toeslagrechten. Na het boerenprotest in Brussel op 7 september jl. heeft de Europese Commissie de lidstaten daar ruimte voor gegeven. De inzet van EZ was dan ook om zo spoedig mogelijk tot uitbetaling van voorschotten over te gaan, zo schreef voormalige staatssecretaris Dijksma (EZ) op 20 oktober jl. nog aan de Tweede Kamer. Dit was in lijn met het nadrukkelijke verzoek en inzet van LTO.
 

LTO Nederland: Stichting van de Arbeid overwegend positief over afronding Sociaal Akkoord

Naar aanleiding van de kabinetsreactie op het SER-advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren aan de Tweede Kamer heeft het bestuur van de Stichting van de Arbeid zijn oordeel opgemaakt over de afronding van het Sociaal Akkoord van 11 april 2013. Sociale partners zijn overwegend positief over de uitvoering van het Sociaal Akkoord hoewel sommige  onderdelen  nog lopen. Een hoofdpunt van het Sociaal Akkoord is de afspraak om mensen die werkloos dreigen te raken te begeleiden.
 

LTO: monovergister tegen klimaatprobleem

LTO Nederland pleit voor voortzetting van convenant 'Schone en Zuinige Agro...

LTO-Federatieraad maakt kennis met staatssecretaris Martijn van Dam

De Federatieraad van LTO Nederland heeft vanmiddag kennisgemaakt met staatssecretaris Martijn van Dam van het ministerie van Economische Zaken. Sinds 3 november jl. is hij Sharon Dijksma in die functie opgevolgd. De ontmoeting in het departement in Den Haag had het karakter van een gedachtewisseling over allerlei actuele thema’s en vraagstukken in de diverse sectoren van de land- en tuinbouw.

‘Erken belang agrarische sector voor oplossing klimaatprobleem’

Erken het strategische belang van de agrarische sector als onderdeel van de oplossing voor klimaatverandering. De relatie tussen klimaatverandering en voedselzekerheid dient voor de Nederlandse regering richtsnoer te zijn. Dit is de kern van notitie, die LTO Nederland heeft gestuurd naar de Tweede Kamer in verband met het morgen te houden debat over de klimaatconferentie, die over een week in Parijs begint.

Bron: LTO Nederland

‘Inzet was en is snelle uitbetaling voorschotten GLB-toeslagen’

LTO Nederland heeft bij het ministerie van EZ voortdurend aangedrongen op een snelle uitbetaling van voorschotten van EU-toeslagrechten. Na het boerenprotest in Brussel op 7 september jl. heeft de Europese

Zonnepanelen op gebouw Plantion in Ede

Plantion installeert zonnepanelen op haar gebouw aan de A30 in Ede. Het gaa...

Huijbers loopt ClimateMiles voor sector

ZLTO-voorzitter Hans Huijbers loopt op 26 november een etappe van de Climat...

Pagina's