‘Voer motie over verhuizing groene onderwijs niet uit’

Voer de vorige maand in de Kamer aangenomen motie over huizing van het groene onderwijs naar OCW niet uit. En steek vooral energie in de inhoudelijk versterking van ‘de gouden driehoek’

Ledenraad van LTO Noord bijeen

‘Het algemeen bestuur meent dat we juist nu het onderzoek naar verdergaande samenwerking binnen LTO Nederland alle ruimte moeten geven.’ Dat stelde Annette van Velde, waarnemend voorzitter LTO Noord, bij de opening van de vergadering van de ledenraad, het hoogst orgaan van de vereniging, vrijdagmorgen in Putten.

Het onderzoek naar meer samenwerking en efficiencyvoordelen in LTO Nederland verband en de daarmee samenhangende keuze om de benoeming van de voorzitter uit te stellen, werd daar besproken.

Zorgvuldigheid

Alle grassoorten erkend als vanggewas

Binnen de vakgroep LTO Akkerbouw heeft de graszadensector zich ingespannen om alle grassoorten erkend te krijgen als vanggewas voor de vergroening van het GLB. De overheid heeft alle grassoorten daarvoor erkend als zij als onderzaai worden ingezaaid. Na de oogst van het hoofdgewas kan de onderzaai als EA vanggewas worden aangemerkt en het volgend jaar uitgroeien tot een graszadenproductie gewas.
Dat geldt nu voor alle grassoorten.

Veel lof voor ‘klimaatslimme’ Nederlandse landbouw

De Nederlandse land- en tuinbouw kreeg de afgelopen week veel lof toegezwaaid door premier Mark Rutte en staatsecretaris Sharon Dijksma in het debat met de Tweede Kamer over de inzet van Nederland tijdens klimaattop in Parijs.

Principeakkoord agrarische sector over de Wet Werk en Zekerheid

LTO Nederland, CNV Vakmensen en FNV hebben een principeakkoord bereikt over de toepassing
van de ketenbepaling in de WWZ voor bepaalde functies in de agrarische sector.

LTO Noord Lochem test computergame Superboer

‘Als de boer overstapt op ander kuilvoer, krijg je dan als speler een melding?’ LTO Noord Lochem en AJK Laren-Lochem hadden dinsdagavond de primeur om de game Superboer te testen en de suggesties kwamen al snel.

Vallei en Veluwe wil bio-energiecentrale

Waterschap Vallei en Veluwe onderzoekt de mogelijkheden om een bio-energie ...

OESO: intensief zorgt voor milieu-uitdaging

De intensieve landbouw in Nederland zorgt voor uitdagingen op milieugebied....

Dierlijke mest voordeligste wijze van bodemverbetering voor akkerbouw

De akkerbouw kan nog veel meer profiteren van dierlijke mest. Dat blijkt uit een onderzoek van DLV Plant en Projecten LTO Noord. De onderzoekers rekenden voor vier modelbedrijven door wat het potentiele mestgebruik is. Het gaat om bedrijven in de regio’s Oost en Zuidelijk Flevoland, Noordoostpolder, Noordelijke klei en Noordoostelijk zand. Hiervoor werkten zij representatieve voorbeeldbouwplannen uit. Voor die bouwplannen werkten zij een optimaal bemestingsplan uit waarin maximaal dierlijke mest kan worden aangevoerd.
Bron: DLV Plant en Projecten LTO Noord

LTO Glaskracht organiseert haar eerste webinar

Wat zijn de kansen voor de elektrische flexibiliteit van WKK, Power to Heat en belichting?  Dit heeft eRisk Group in opdracht van LTO Glaskracht Nederland onderzocht. De resultaten worden dinsdag 8 december toegelicht tijdens het webinar Energie. LTO Glaskracht Nederland organiseert voor het eerst een webinar, waarbij de leden achter hun eigen computer in korte tijd op de hoogte worden gebracht van de resultaten.
 

Pagina's