Landschapselementen erkend voor invulling EA

De intekening van landschapselementen wordt eenvoudiger en de overheid heeft besloten meer landschapselementen in aanmerking te laten komen om de vergroening in te vullen.

LTO heeft daar de afgelopen jaren steeds op aangedrongen, zodat boeren meer keuzes krijgen om hun vergroening in te vullen. Bomen (solitair, in rijen, als houtwallen en als groepen) en vijvers kunnen worden aangemeld. Die elementen kunnen deze winter alvast worden ingetekend.
Dat hoeft maar één keer, dan heb je het in je perceelsregistratie staan voor de volgende jaren.

Oogst van de eerste vijf GLB-panels

In Den Bosch, Heerde, Marum, Zegveld en Colijnsplaat kwamen de afgelopen weken groepjes boeren en tuinders bijeen om te praten over het toekomstige Europese landbouwbeleid. Koert Verkerk en Klaas Johan Osinga (LTO Internationaal) begonnen met het geven van informatie. Na de eerste 45 minuten moesten de ‘panels zelf aan de slag. Eerst in groepjes, daarna plenair, vond een intensieve uitwisseling plaats. De bijeenkomsten eindigden na twee intensieve uren met volgeschreven bladen, die gefotografeerd en wel mee terug gingen naar Brussel.
 

Grote accu voor opslag zonne-energie (video)

Jan Reinier de Jong uit Odoorn is de eerste boer in Nederland die energie u...

Eerlijke vleesprijs kan door andere mededingingsregels

Het probleem van kiloknallers in de winkels en te lage opbrengstprijzen van bijvoorbeeld varkens- en kippenvlees voor de boer kan worden aangepakt door een aanpassing van de mededingingsregels. Dit zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland in een reactie op het initiatief van het PvdA-Tweede Kamerlid Sjoera Dikkers om te stoppen met de verkoop van vlees voor stuntprijzen.
 

Eerlijke vleesprijs kan door andere mededingingsregels

Aan kiloknallers in de supermarkten kan wat worden gedaan door de huidige mededingingsregels aan te passen. Dit zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland

Investeer in NVWA en houd groene onderwijs bij EZ

Investeer in de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit om de voedselveiligheid en concurrentiekracht te borgen.

LTO blij met uitstel verrekeningen WML

LTO is verheugd over uitstel van het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon (WML) tot 1 juli 2016. Dat heeft minister Asscher van SZW gisteren per brief aan de Tweede Kamer laten weten. Op basis van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) zou dat verbod per 1 januari a.s. ingaan.

LTO is zonder meer tegen dat verbod en heeft dat de afgelopen maanden aan Tweede Kamer en de minister van SZW duidelijk gemaakt. Daarbij is gezamenlijk opgetrokken met andere werkgeversorganisaties.

Bron: LTO Nederland

Topsectoren sturen brandbrief naar kabinet en Van Dam

‘Voer motie over verhuizing groen onderwijs niet uit’

Voer de vorige maand in de Tweede Kamer aangenomen motie om het groene onderwijs te laten verhuizen naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap niet uit. En steek vooral energie in de inhoudelijk versterking van ‘de gouden driehoek’, te weten de onderlinge verbinding tussen bedrijfsleven, overheid en kennis (onderwijs).

Bron: LTO Nederland

POV-leden achter koers Vitale Varkenshouderij

De leden van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) staan achter de koers die de POV vaart in het traject Vitale Varkenshouderij. De ALV gaf het POV-bestuur gisteravond in Westervoort mandaat voor uitwerking en uitvoering van de tweede fase.

Tijdens deze fase worden programma’s uitgewerkt en uitgevoerd, die mede tot stand zijn gekomen door de inspraak van varkenshouders op de raadplegingsavonden, die zijn gehouden in oktober en november.

Mestverwerking

POV-leden achter koers Vitale Varkenshouderij

De leden van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) staan achter de koers die de POV vaart in het traject Vitale Varkenshouderij.

Pagina's