Gezamenlijke aanpak voor biodiversiteit

Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agroindustrie, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties heeft de handen ineen geslagen.

‘De zorg voor dieren altijd op 1’

De zorg voor de dieren, jong en oud, staat altijd op de eerste plaats. Het is de intrinsieke motivatie van boeren om het beste voor hun dieren te doen. “En elk dier dat voortijdig sterft, is er één te veel. Daarover zijn we het eens met Wakker Dier”, dat zegt LTO bestuurder Jeanette van de Ven in reactie op een rapport van Wakker Dier.

Geitenbokjes krijgen beter leven

De Nederlandse Geitenzuivelorganisatie (NGZO) en de vakgroep Melkgeitenhouderij van LTO Nederland hebben op het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een plan van aanpak gepresenteerd voor het welzijn van geitenbokjes.

Leden leveren waardevolle basis voor strategische agenda melkveehouderij

Afgelopen maanden hebben 24 leden melkveehouders gewerkt aan een toekomstvisie voor de melkveehouderij. Ze hebben hiervoor veel gediscussieerd, zowel met elkaar als met stakeholders van binnen en buiten de sector. Zij leveren vandaag, 16 november, het resultaat van hun werk in bij de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland. Zij hebben daarmee de basis gelegd voor de strategische agenda van de vakgroep voor de komende jaren.

Ledenvisie melkveehouderij, ‘Samen naar een nieuwe wij’, verschenen

Leden leveren belangrijke bijdrage aan strategische agenda vakgroep melkveehouderij met visie ‘Samen naar een nieuwe wij’ waarin circulair ondernemen, diversiteit van de sector en meerwaarde voor de samenleving centraal staan.

Arjan Monteny benoemd tot voorzitter Multifunctionele Landbouw

Zorgboer en akkerbouwer Arjan Monteny uit Brielle is vanaf nu de voorzitter van het platform Multifunctionele Landbouw bij LTO Nederland. Met deze benoeming neemt Arjan Monteny het stokje over van Annette van Velde. Monteny ziet het als een voorrecht om met deze functie van meerwaarde te mogen zijn voor de totale Multifunctionele Landbouw. ‘Ik ben heel blij met de positie die multifunctionele landbouw heeft gekregen bij LTO Nederland. Dat geeft onze ondernemers meer positie en erkenning naast de andere pijlers Dier en Plant van LTO,’ aldus Arjan Monteny.

LTO neemt afstand van fraudeurs

LTO Nederland wil er geen enkel misverstand over laten bestaan dat fraude met mest, zoals beschreven in NRC, niet kan.

Agrovertrouwen, ook na 3de kwartaal, nagenoeg stabiel in 2017

De Agro Vertrouwensindex is over het geheel in 2017 min of meer stabiel en blijft hiermee op een relatief hoog niveau. De index is over de eerste negen maanden van 2017 slechts met 1 punt afgenomen. Het derde kwartaal van 2017 kent een minieme daling van -0,8 punten ten opzichte van het tweede kwartaal. Ondanks deze lichte daling van het agrovertrouwen in de land- en tuinbouw blijven relatief veel ondernemers geloven in hun eigen onderneming. De index staat momenteel op bijna 18 punten. Dit niveau werd alleen ook in 2013 gehaald.

Premie wachtgeldfonds 2018 vastgesteld

De agrarische en groene sectoren hebben ten aanzien van de premiestelling van het wachtgeldfonds WW het beleid dat het vermogen van het wachtgeldfonds zo klein mogelijk moet zijn. Dit heeft als resultaat dat de agrarisch en groene sector (via Colland Sectorraad) het UWV adviseert om de premies zo laag mogelijk vast te stellen. De agrarische sector wil zo min mogelijk ‘oppotten’.

Borgstellingskrediet voor nieuw varkensconcept

Het ministerie Landbouw staat borg voor 70% van de kosten voor het bouwen van een nieuw staltype voor varkens. Dat is vooralsnog een unicum. ‘Het is de eerste landbouwondernemer die in aanmerking komt voor een innovatief borgstellingskrediet (BL Plus Landbouwinnovatie)’, schrijft het LNV in een persbericht. Het betreft de dartelstal die Annechien ten Have gaat bouwen.

Pagina's