Dagvaarding tegen NVWA

LTO Nederland bereidt een dagvaarding voor tegen de NVWA. Centraal daarin staat het feit dat de NVWA heeft nagelaten om de sector te waarschuwen toen in november 2016 bekend was dat fipronil werd gebruikt. ‘Als sector hadden wij erop kunnen anticiperen en die kans is ons nu onthouden,’ reageert Eric Hubers, voorzitter vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland/NOP.

Nieuwsbrief 10 fipronil

Onderwerpen:
· Bedankt!
· Terugblik op debat
o Draconische maatregelen
o ‘Indringende gesprekken’
o Werkgroep
· Dagvaarding NVWA
· Hulp bij persvragen
· Meer informatie
· Leg klachten en bezwaren schriftelijk vast

Van Dam laat pluimveehouders aan hun lot over

Demissionair staatssecretaris Martijn van Dam heeft vandaag in een overleg met de sector nogmaals aangegeven dat gedupeerde pluimveehouders die schade leiden door de fipronil-crisis niet op financiële steun vanuit de overheid hoeven te rekenen.

‘Van Dam, onderzoek extra mogelijkheden financiële ondersteuning pluimveehouders’

Dat is de oproep van Eric Hubers, voorzitter vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland in een brandbrief gericht aan staatssecretaris Martijn van Dam. Deze brandbrief wordt ondersteund door vele sectorpartijen en meerdere provincies en gemeenten.

Melkveehouderij haalt nu al fosfaatreductiedoelstelling

De melkveehouderij is erin geslaagd de fosfaatproductie succesvol te verminderen. Halverwege dit jaar is de beoogde reductie al gerealiseerd. Samen met de verlaging van het fosforgehalte in mengvoeders en de subsidieregeling voor bedrijfsbeëindigers heeft het fosfaatreductieplan tot een reductie geleid van 8,3 miljoen kilogram, meldt staatssecretaris Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuwsbrief 9 Fipronil

Onderwerpen:
· Uitstel betaling belastingen door fipronilcrisis mogelijk
· Aanvraagformulier monstername voor vrijgave
· Volg de GD
· DEGA16
· Meer informatie
· Leg klachten en bezwaren schriftelijk vast

Begrazing natuurterreinen door schaapskuddes valt in lage BTW-tarief

LTO Nederland, de Vereniging van Gescheperde Schaapskuddes (VGSN) en Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) hebben met succes gepleit voor toepassing van het lage BTW-tarief (6%) voor begrazing van natuurterreinen door schaapskuddes. Recent heeft de Belastingdienst besloten om haar standpunt te herzien nadat zij eerder oordeelde dat het hoge tarief van toepassing was.

POV wil onafhankelijk onderzoek naar oorzaken stalbranden

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft met afschuw kennis genomen van de brand in een varkensstal in het Twentse Agelo. ‘Verschrikkelijk voor de dieren en verschrikkelijk voor dit familiebedrijf. Niemand wil dit. De dieren niet, de maatschappij niet, de boeren niet en wij ook niet’, zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

Overbruggingskrediet Rabobank, stroomschema en constructief overleg

Rabobank heeft aan LTO Nederland laten weten de getroffen bedrijven bij te staan in de overbruggingsperiode met een overbruggingskrediet. Dit kan de ondernemers tijd geven om beslissingen te nemen en ervoor zorgen dat de dagelijkse bedrijfsvoering door kan gaan.

Zeven bestuursleden vakgroep Melkveehouderij nieuwe stijl benoemd

LTO Nederland heeft zeven leden voor de vakgroep Melkveehouderij benoemd, die later dit jaar onder voorzitterschap van Wil Meulenbroeks (Lage Mierde, NB) als vakgroep Melkveehouderij nieuwe stijl van LTO Nederland gaat fungeren. De nieuwe vakgroep zal, naast Meulenbroeks, bestaan uit: Dirk Bruins uit Dwingeloo (DR), Henk Schoonvelde uit Koekange (DR), Jos Verstraten, Westerbeek (NB), Marjan van der Wijngaard - van der Tol uit Biddinghuizen (FL), Inge van Schie - Rameijer uit Lelystad (FL), Herman Bakhuis uit Daarle (OV) en Wilco Brouwer de Koning uit Heiloo (NH).

Pagina's