Pikken boeren en tuinders graantje mee?

Gaan boeren en tuinders profiteren van de gunstige vooruitzichten voor de economie en de groei van de koopkracht? Pikken zij een graantje mee van de bestedingsruimte die wordt voorzien? “Dat zou zomaar eens de vraag kunnen zijn na de presentatie van de Miljoenennota 2018”, zegt LTO Nederland voorzitter Marc Calon. “Verder zie ik weinig nieuws in wat vandaag gepresenteerd is. Ik had op terrein van klimaat en energie meer verwacht.”

‘Kabinet legt basis voor investeringen in de toekomst. Nu doorpakken!’

‘Het (demissionaire) kabinet sluit op Prinsjesdag na 1780 dagen de boeken met een keurige begroting. De overheidsfinanciën staan er netjes bij en de werkloosheid daalt onder de 400.000. Met de rugwind van de economische groei trekken ook de lonen en inflatie weer aan. Daarnaast zijn de afgelopen jaren belangrijke hervormingen doorgevoerd en akkoorden gesloten. Al met al laat Rutte-II met deze brugbegroting een goede basis na voor een nieuw kabinet’, aldus VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.

Kees van Zelderen wordt portefeuillehouder Klimaat en Duurzame Energie

Biologisch melkveehouder Kees van Zelderen (Westerbeek) is benoemd tot portefeuillehouder Klimaat en Duurzame Energie. ‘Klimaat en duurzame energie hebben al heel lang mijn grote belangstelling. Het is bij uitstek een onderwerp waar boeren en tuinders een oplossing hebben voor het klimaat. Met duurzaam bodembeheer en andere vormen van landgebruik kan onze sector veel Koolstof vastleggen en daarnaast kunnen we in potentie enorm veel duurzame energie produceren,’ reageert Kees van Zelderen.

Benoeming vakgroepen Schapenhouderij, Vleesveehouderij en Pluimveehouderij

Schapenhouder Saskia Duives-Cahuzak uit Vlijmen is benoemd tot nieuwe voorzitter van de vakgroep Schapenhouderij. LTO Nederland heeft verder drie leden voor de vakgroep Schapenhouderij, drie leden voor de vakgroep Vleesveehouderij en vijf leden voor de vakgroep Pluimveehouderij benoemd. Daarmee is de nieuwe samenstelling van de LTO-vakgroepen Schapenhouderij en Pluimveehouderij bekend. Alleen voor de vakgroep Vleesveehouderij wordt nog een voorzitter gezocht.

Grote praktijkproef noodzakelijk voor KringloopWijzer

LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie NZO hebben bij het ministerie van Economische Zaken aangedrongen op een substantiële pilot om de KringloopWijzer als vrijwillig verantwoordingssysteem in de praktijk te testen. Waarbij de bedrijfseigen resultaten gebruikt kunnen worden i.p.v. wettelijk normen en forfaits.

Nieuw meldpunt voor ondernemers bij bureaucratie rond Banenafspraak

Werkgevers die banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking lopen in de praktijk tegen veel bureaucreatie aan. Vanaf vandaag kunnen zij hun ervaringen melden bij een nieuw meldpunt. Ze kunnen daar terecht met suggesties voor verbeteringen van regelgeving en voor praktische ondersteuning. Concrete overheidsregels die knellen kunnen worden gemeld. De ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO hopen door het Ervaringenmeldpunt beter zicht te krijgen op de per regio verschillende werkgeversdienstverlening, en knelpunten te kunnen oplossen.

Noodsignaal LTO aan Tweede Kamer: Groene gewasbescherming in de knel door bureaucratie en ongelijk speelveld.

LTO Nederland en LTO Glaskracht hebben maandag een gezamenlijk manifest verzonden aan alle woordvoerders land- en tuinbouw van de Tweede Kamer. Duizenden Nederlandse land- en tuinbouwondernemers staan met hun rug tegen de muur. Zij krijgen hun gewassen bijna niet meer vrij van ziekten en plagen. De LTO-organisaties roepen de regering en volksvertegenwoordiging dringend op om de knelpunten te erkennen en verantwoordelijkheid te nemen in het realiseren van oplossingen.

Concrete afspraken over verbetering arbeidsmarkt brug te ver

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn teleurgesteld dat het na veertien maanden van overleg in de SER niet is gelukt om met de vakbonden tot concrete afspraken te komen over verbetering en vernieuwing van de arbeidsmarkt. Inzet van de ondernemersorganisaties was en blijft dat werkgevers weer gemakkelijker mensen voor onbepaalde tijd in dienst kunnen nemen. Tegelijk is er de urgentie om de arbeidsmarkt aan te passen aan de eisen en ontwikkelingen van de 21ste eeuw.

Dagvaarding tegen NVWA

LTO Nederland bereidt een dagvaarding voor tegen de NVWA. Centraal daarin staat het feit dat de NVWA heeft nagelaten om de sector te waarschuwen toen in november 2016 bekend was dat fipronil werd gebruikt. ‘Als sector hadden wij erop kunnen anticiperen en die kans is ons nu onthouden,’ reageert Eric Hubers, voorzitter vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland/NOP.

Nieuwsbrief 10 fipronil

Onderwerpen:
· Bedankt!
· Terugblik op debat
o Draconische maatregelen
o ‘Indringende gesprekken’
o Werkgroep
· Dagvaarding NVWA
· Hulp bij persvragen
· Meer informatie
· Leg klachten en bezwaren schriftelijk vast

Pagina's