Van Dam laat pluimveehouders aan hun lot over

Demissionair staatssecretaris Martijn van Dam heeft vandaag in een overleg met de sector nogmaals aangegeven dat gedupeerde pluimveehouders die schade leiden door de fipronil-crisis niet op financiële steun vanuit de overheid hoeven te rekenen.

‘Van Dam, onderzoek extra mogelijkheden financiële ondersteuning pluimveehouders’

Dat is de oproep van Eric Hubers, voorzitter vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland in een brandbrief gericht aan staatssecretaris Martijn van Dam. Deze brandbrief wordt ondersteund door vele sectorpartijen en meerdere provincies en gemeenten.

Melkveehouderij haalt nu al fosfaatreductiedoelstelling

De melkveehouderij is erin geslaagd de fosfaatproductie succesvol te verminderen. Halverwege dit jaar is de beoogde reductie al gerealiseerd. Samen met de verlaging van het fosforgehalte in mengvoeders en de subsidieregeling voor bedrijfsbeëindigers heeft het fosfaatreductieplan tot een reductie geleid van 8,3 miljoen kilogram, meldt staatssecretaris Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuwsbrief 9 Fipronil

Onderwerpen:
· Uitstel betaling belastingen door fipronilcrisis mogelijk
· Aanvraagformulier monstername voor vrijgave
· Volg de GD
· DEGA16
· Meer informatie
· Leg klachten en bezwaren schriftelijk vast

Begrazing natuurterreinen door schaapskuddes valt in lage BTW-tarief

LTO Nederland, de Vereniging van Gescheperde Schaapskuddes (VGSN) en Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) hebben met succes gepleit voor toepassing van het lage BTW-tarief (6%) voor begrazing van natuurterreinen door schaapskuddes. Recent heeft de Belastingdienst besloten om haar standpunt te herzien nadat zij eerder oordeelde dat het hoge tarief van toepassing was.

POV wil onafhankelijk onderzoek naar oorzaken stalbranden

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft met afschuw kennis genomen van de brand in een varkensstal in het Twentse Agelo. ‘Verschrikkelijk voor de dieren en verschrikkelijk voor dit familiebedrijf. Niemand wil dit. De dieren niet, de maatschappij niet, de boeren niet en wij ook niet’, zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

Overbruggingskrediet Rabobank, stroomschema en constructief overleg

Rabobank heeft aan LTO Nederland laten weten de getroffen bedrijven bij te staan in de overbruggingsperiode met een overbruggingskrediet. Dit kan de ondernemers tijd geven om beslissingen te nemen en ervoor zorgen dat de dagelijkse bedrijfsvoering door kan gaan.

Zeven bestuursleden vakgroep Melkveehouderij nieuwe stijl benoemd

LTO Nederland heeft zeven leden voor de vakgroep Melkveehouderij benoemd, die later dit jaar onder voorzitterschap van Wil Meulenbroeks (Lage Mierde, NB) als vakgroep Melkveehouderij nieuwe stijl van LTO Nederland gaat fungeren. De nieuwe vakgroep zal, naast Meulenbroeks, bestaan uit: Dirk Bruins uit Dwingeloo (DR), Henk Schoonvelde uit Koekange (DR), Jos Verstraten, Westerbeek (NB), Marjan van der Wijngaard - van der Tol uit Biddinghuizen (FL), Inge van Schie - Rameijer uit Lelystad (FL), Herman Bakhuis uit Daarle (OV) en Wilco Brouwer de Koning uit Heiloo (NH).

Geen zakendoen met onbetrouwbare uitzendbureaus

‘Zakendoen met onbetrouwbare uitzendbureaus moeten we voorkomen,’ stelt Wim van den Boomen, portefeuillehouder Sociale Zaken van LTO Nederland. LTO Nederland en LTO Glaskracht adviseren boeren en tuinders dan ook om met SNA-gecertificeerde uitzendbureaus in zee te gaan en gebruik te maken van de checklist. De recente inspecties van 500 uitzendbureaus door de Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid (ISZW) geven hier extra aanleiding toe. In totaal zijn 131 boetes uitgedeeld waarbij een belangrijk deel zou gaan om onderbetaling, zo luidt het bericht.

Korting fosfaatrechten 8,3 procent

Het kortingspercentage bij het toekennen van fosfaatrechten voor 2018 voor niet-grondgebonden bedrijven is vastgesteld door staatsecretaris Martijn van Dam op 8,3%. LTO Nederland vindt het belangrijk dat er nu duidelijkheid is over het kortingspercentage en blijft de noodzaak hiervan inzien. ‘Deze korting zal veel bedrijven raken. Het blijft een hoog percentage en dat doet melkveehouders pijn,’ reageert Kees Romijn, voorzitter Melkveehouderij van LTO Nederland.

Pagina's