Plantaardige sectoren positief over beweging in gewasbeschermingsdossier

LTO Nederland, Greenport Holland (GPH) en Brancheorganisatie Akkerbouw (BOA) zijn positief over het feit dat het ministerie van Economische Zaken (EZ) nu nieuwe stappen zet op het gebied van gewasbescherming. In een brief aan de Tweede Kamer laat EZ weten het middelenpakket verder te willen vergroenen.

LTO keurt arbeidsovertredingen af en blijft inzetten op goed werkgeverschap

LTO Nederland heeft kennis genomen van het bericht van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en keurt de gemaakte overtredingen op de agrarische bedrijven af. ‘Van de 102 geïnspecteerde bedrijven was 39% in overtreding. En dat is 39% te veel,’ stelt Wim van den Boomen, portefeuillehouder Sociale zaken, LTO Nederland. Van den Boomen meldt wel dat de bezochte bedrijven in een risicocategorie vallen en het percentage overtredingen niet representatief staat voor de gehele sector.

Nieuwe vakgroepvoorzitters Melkveehouderij, Vollegrondsgroente en Paardenhouderij

Drie nieuwe vakgroepvoorzitters LTO Nederland nieuwe stijl benoemd. Wil Meulenbroeks (56) uit het Brabantse Lage Mierde wordt de nieuwe voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij. Voor de vakgroep Vollegrondsgroente neemt Niels Zuurbier (39) uit het Noord-Hollandse Heerhugowaard het voorzitterschap over van Jan Roefs. En voor de vakgroep Paardenhouderij wordt Ralph van Venrooij (36) uit Oud Gastel de nieuwe voorzitter. Naar verwachting starten de voorzitters per 1 september 2017.

LTO: meer geld uit bestaand POP3 voor brede weersverzekering en agrarisch natuurbeheer

LTO Nederland wil extra middelen voor de brede weersverzekering en agrarisch natuurbeheer vrijmaken binnen het bestaande POP3 budget. Staatsecretaris Van Dam kondigde eerder deze maand aan 30 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te willen stellen door overheveling uit de zogenoemde betalingsrechten naar POP3.

Jos Tolboom: Geitenhouderij en Eric Hubers: Pluimveehouderij

Opnieuw zijn twee vakgroepvoorzitters LTO nieuwe stijl benoemd. Ditmaal geitenhouder Jos Tolboom (44) uit Hoogland als voorzitter van de vakgroep Geitenhouderij en pluimveehouder Eric Hubers (51) uit Limburgse Ysselsteyn als voorzitter van de vakgroep Pluimveehouderij. Beide mannen zijn benoemd in het kader van de vernieuwing van LTO Nederland. ‘Wederom twee goede geschikte boegbeelden voor de sectoren. Ze passen in de nieuwe functieprofielen en hebben voldoende draagvlak onder de leden,’ reageert Marc Calon voorzitter van LTO Nederland.

Voorlopig geen nieuwe cao Open Teelten

Door de starre houding van de vakbonden FNV en CNV komt er voorlopig geen nieuwe cao Open Teelten. Dat is de conclusie die de werkgeversorganisaties LTO Nederland, NFO, Anthos en de KAVB trekken na het overleg met de bonden van maandag 26 juni. De vakbonden hebben geen bereidheid getoond om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor de laatste knelpunten voor een nieuwe cao Open Teelten.

Inspectie SZW moet sector niet over één kam scheren

LTO Nederland en LTO Glaskracht Nederland keuren de bevindingen af, maar vinden de publicatie ‘Staat van eerlijk werk Loon naar werken?’ van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) misleidend.

Veehouders willen investeren in een gezonde leefomgeving

Veehouders willen investeren in stalsystemen die streven naar een gezonde leefomgeving. Dat stelt LTO Nederland naar aanleiding van het meest recente rapport over veehouderij en de gezondheid van omwonenden (VGO II). Tegelijkertijd constateert LTO Nederland dat er nog veel noodzakelijke kennis ontbreekt. "Het is zaak om de hiaten in die kennis zo snel mogelijk te dichten. De sector is bereid daarin te investeren. We doen hiervoor ook een beroep op de overheid", aldus Jeannette van de Ven, LTO portefeuillehouder Gezonde dieren.

LTO: Eerste vier vakgroepvoorzitters nieuwe stijl benoemd

Arie Kool (24), uit Gorinchem is benoemd als voorzitter Konijnenhouderij, Jaap van Wenum (46), uit Kootwijkerbroek is benoemd als voorzitter Akkerbouw, Wim Thus (59), uit Uden is benoemd als voorzitter Kalverhouderij en Henk Raaijmakers (59), uit Deurne is benoemd als voorzitter Bomen- en Vaste plantenteelt.

Nederland onderschrijft de Dairy Declaration van Rotterdam

Tijdens een bijeenkomst op 12 juni in Den Haag, hebben vertegenwoordigers van de Nederlandse Zuivel Organisatie NZO, Land en Tuinbouworganisatie LTO Nederland, het Ministerie van Economische Zaken en Wageningen University & Research de Dairy Declaration van Rotterdam onderschreven. Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij was vanuit LTO Nederland aanwezig.

Pagina's