Regeling fosfaatreductie varkenshouderij vanaf 29 mei open

De Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017 gaat maandag 29 mei open. De regeling is vandaag gepubliceerd, zodat iedereen er alvast kennis van kan nemen. Vanaf maandag is aanmelding mogelijk.

Sectorpartijen komen met aanpassing jongveegetal

LTO Nederland vindt aanpassing van het jongveegetal noodzakelijk. Daarom heeft LTO Nederland mede namens NZO, NAJK, NMV, Nevedi en de Rabobank op donderdag 17 mei in een brief aan staatssecretaris Martijn van Dam een voorstel gedaan waarmee het jongveegetal aangepast moet worden. De partijen vinden dat Van Dam het jongveegetal buiten werking moet stellen voor bedrijven die geen jongvee in Nederland plaatsen. Het is van belang dat de staatssecretaris op korte termijn een besluit te neemt over het voorstel.

Aftrap #Marcbezoekt 12 provincies en 16 sectoren

De komende maanden gaat voorzitter Marc Calon door Nederland op bezoek bij meerdere LTO-leden. Van konijnenhouder tot pluimveehouder en van fruitteler tot akkerbouwer. Verspreid over de provincies gaat de voorzitter kennis maken met de regio’s en de zestien verschillende sectoren die LTO Nederland vertegenwoordigd.

Consequenties uitspraken rechter nog onbekend

Onder melkveehouders heerst opnieuw onrust. Ditmaal door de uitspraken van de voorzieningenrechter over een aantal kort gedingen van melkveehouders vanwege het fosfaatreductieplan. ‘Ik begrijp dat veel collega’s hier boos, ongerust of juist hoopvol over zijn. Het zorgt wederom voor onduidelijkheid en vragen binnen de sector,’ zegt Kees Romijn, voorzitter vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland.

Schouders onder verdere reductie fosfaatproductie melkveehouderij

De fosfaatreductieregeling wordt beperkt tot alléén melkproducerende bedrijven. De wijzigingsregeling is vandaag, 28 april, gepubliceerd in de Staatscourant en zal ingaan per 1 mei 2017. Deze wijziging plaatst vleesveehouders, vleeskalverhouders en jongveeopfokkers weer buiten de fosfaatreductieregeling. De consequentie is dat aan de afvoer van dieren vanaf een melkveebedrijf naar deze bedrijven aanvullende voorwaarden worden gesteld. Het aandeel jongvee wat op het melkveebedrijf op 28 april aanwezig is, wordt daarvoor bepalend.

Openstelling Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij 8 t/m 14 mei 2017

De tweede en tevens laatste openstelling van de Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij wordt opengesteld van 8 tot en met 14 mei 2017. Het budget voor de tweede tranche bedraagt 5 miljoen euro en de premie per GVE (grootvee-eenheid) is 730 euro. Kees Romijn, vakgroep voorzitter Melkveehouderij van LTO Nederland gaat er vanuit dat het opnieuw een succes zal worden. ‘Het is goed dat deze tweede tranche open gaat. Hij is beperkt qua omvang, maar ondernemers zijn nu één in de gelegenheid om mee te doen met deze regeling,’ reageert Kees Romijn.

Fosfaatreductieregeling met terugwerkende kracht aangepast

Staatssecretaris Van Dam heeft 12 april 2017 aangekondigd dat de Regeling fosfaatreductieplan 2017 wordt gewijzigd. Alle niet-melkleverende rundveebedrijven worden buiten de regeling gehouden.

Niet-melkleverende bedrijven alsnog volledig uit fosfaatreductieregeling

Na aanhoudende onrust onder rundveehouders met bedrijven die geen melk leveren wordt de fosfaatreductieregeling opnieuw aangepast. Niet-melkleverende bedrijven worden alsnog geheel vrijgesteld van de fosfaatreductieregeling. ‘Dit is een terechte keuze gezien de ontstane situatie. Hiermee wordt de uitvoering van de regeling voor de melkveehouderij ingewikkelder, maar de doelstelling en de haalbaarheid van de fosfaatreductie blijft onaangetast’, zegt Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland.

Pleidooi voor minister van Voedsel en Landschap beland bij formateur Schippers

Fruitteler Wessel van Olst heeft dinsdag 11 april 300 ‘aanbevelingsbrieven’ voor een minister van Voedsel en Landschap overhandigd aan informateur Edith Schippers. Samen met een cadeau met producten die symbool staan voor Voedsel en Landschap. Deze overhandiging vond plaats op het Binnenhof in Den Haag, net voordat Schippers de onderhandelingszaal voor de kabinetsformatie inging.

Calon trots en Novifarm gefeliciteerd met de titel Agrarisch Ondernemer 2017!

LTO Nederland feliciteert de vijf akkerbouwfamilies van Akkerbouwbedrijf Novifarm uit Numansdorp (Zuid-Holland) met de titel Agrarisch Ondernemer van het jaar 2017. ‘Wat een mooi bedrijf. Novifarm is een samenwerkingsverband met een ijzersterk en toekomstgericht concept. Het bedrijf scoorde op alle punten gewoon goed. In de volle breedte’, zegt Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland en tevens voorzitter van de vakjury van de verkiezing Agrarisch Ondernemer 2017. ‘Ook wil ik namens LTO Nederland, natuurlijk de ondernemers van Amigo Plant feliciteren met de Publieksprijs.’

Pagina's