Pleidooi voor minister van Voedsel en Landschap beland bij formateur Schippers

Fruitteler Wessel van Olst heeft dinsdag 11 april 300 ‘aanbevelingsbrieven’ voor een minister van Voedsel en Landschap overhandigd aan informateur Edith Schippers. Samen met een cadeau met producten die symbool staan voor Voedsel en Landschap. Deze overhandiging vond plaats op het Binnenhof in Den Haag, net voordat Schippers de onderhandelingszaal voor de kabinetsformatie inging.

Calon trots en Novifarm gefeliciteerd met de titel Agrarisch Ondernemer 2017!

LTO Nederland feliciteert de vijf akkerbouwfamilies van Akkerbouwbedrijf Novifarm uit Numansdorp (Zuid-Holland) met de titel Agrarisch Ondernemer van het jaar 2017. ‘Wat een mooi bedrijf. Novifarm is een samenwerkingsverband met een ijzersterk en toekomstgericht concept. Het bedrijf scoorde op alle punten gewoon goed. In de volle breedte’, zegt Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland en tevens voorzitter van de vakjury van de verkiezing Agrarisch Ondernemer 2017. ‘Ook wil ik namens LTO Nederland, natuurlijk de ondernemers van Amigo Plant feliciteren met de Publieksprijs.’

Alle aanvragen eerste termijn Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging gehonoreerd

Alle aanvragen voor het eerste indieningstermijn van de Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij worden gehonoreerd. Dit heeft Staatssecretaris Martijn van Dam donderdagochtend, 2 maart 2017 in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Kees Romijn, voorzitter vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland is tevreden dat de staatssecretaris hiermee de lijn van LTO kiest, ‘Dit was onze inzet en nu alle aanvragen worden gehonoreerd, is er duidelijkheid voor de ondernemers die zich voor de eerste termijn hebben aangemeld.’

LTO: Samen optrekken Van Dam en sector loont

De borging van het fosfaatreductieplan van LTO Nederland, NZO en NMV (ZuivelNL) kan met een ministeriële regeling op basis van de Landbouwwet worden opgelegd. Het plan kan hiermee in een algemeen verplichtend voorschrift worden vastgelegd. Dit zal begin 2017 verder worden uitgewerkt en uiterlijk 1 maart 2017 in werking treden. Dit heeft staatssecretaris Martijn van Dam vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Kees Romijn, voorzitter vakgroep Melkveehouderij reageert tevreden, ‘Hier hebben we hard voor gewerkt.

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Zoeterwoude

In Zoeterwoude (provincie Zuid-Holland) is bij een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 28.500 vogels. Daarnaast wordt het pluimvee van een ander bedrijf met in totaal circa 30.000 kippen preventief geruimd omdat deze in een straal van één kilometer ligt van het besmette bedrijf in Zoeterwoude. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

LTO verlengt voor leden afspraken cafetariaregeling met Belastingdienst

LTO Nederland heeft met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën een nieuw akkoord gesloten voor het gebruik van de zogenoemde cafetariaregeling. Léon Faassen, interim-voorzitter LTO Nederland is tevreden over het bereikte akkoord door LTO Nederland, “De cafetariaregeling is in goed overleg tot stand gekomen en biedt voor zowel werknemers als werkgevers financiële mogelijkheden en voordelen.”

LTO, POV en NVV ondertekenen intentieovereenkomst voor 1 varkensgeluid

Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), LTO Varkenshouderij/LTO Nederland en de regionale LTO-organisaties hebben vanmiddag de intentieovereenkomst getekend die komend jaar moet leiden tot één gezamenlijke POV Belangenbehartiging voor alle varkenshouders in Nederland. De afspraken moeten eraan bijdragen dat de organisaties structureel, productief en constructief samenwerken.

Weidegang neemt licht toe dankzij nieuwe weiders

Het aandeel melkveebedrijven waar de koeien buiten lopen, is in het onlangs beëindigde weideseizoen net als vorig jaar licht toegenomen. Mede doordat er meer dan 300 melkveehouders in 2016 overschakelden naar weidegang. 78,9 procent van de melkveebedrijven paste in 2016 een vorm van weidegang toe. Dat is 0,6 procent meer dan in het vorige weideseizoen.

Voorgenomen fosfaatreductieplan zuivelsector

De leden van ketenorganisatie ZuivelNL (Nederlandse Zuivel Organisatie, LTO Nederland en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond) verwachten hun deel van het fosfaatreductieplan volgende week te kunnen voltooien. Samen met jongerenorganisatie NAJK en het Ministerie van Economische Zaken leggen zij de laatste hand aan een pakket van maatregelen om de fosfaatproductie door de melkveehouderij in 2017 te verminderen.

Ophok- en afschermplicht en de bezoekersregeling aangepast

Het ministerie van Economische Zaken heeft de landelijke ophok- en afschermplicht en de bezoekersregeling aangepast. Nu vallen alleen pluimvee, watervogels en loopvogels nog onder de ophok- en afschermplicht en de bezoekersregeling en zijn deze voorschriften niet meer van toepassing op alle gevogelte. Dit geldt voor zowel de hobbyhouders als de commerciële pluimveebedrijven. Deze wijziging is doorgevoerd omdat deskundigen hebben aangegeven dat andere vogels nagenoeg geen risico vormen voor de verspreiding van AI. Ook het jachtverbod wordt ingetrokken.

Pagina's