Persberichten

Maatschappij, markt en economie belangrijk voor agrarische ondernemers

Dag van LTO Noord Fryslân over ´Vooruit boeren met open vizier!
´Maatschappij, markt en economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden´. Dat was de conclusie van LTO Noord voorzitter Siem Jan Schenk tijdens de ledenbijeenkomst van LTO Noord Fryslân gisteravond in Leeuwarden. De bijeenkomst stond in het teken van ´Vooruit boeren met open vizier´. Naast Schenk gaven Rabotopman Bert Bruggink en NAJK bestuurslid Inge van Schie – Rameijer hun visie op het thema.

Vooruit boeren met open vizier!

Op woensdagavond 11 december is de zogeheten Dag van LTO Noord Fryslân bij het WTC Congrescentrum in Leeuwarden. Het thema is ‘Vooruit boeren met open vizier!’. Deze jaarlijkse bijeenkomst voor Friese leden en relaties wordt samen met de Agrarische Jongeren Friesland (AJF) en de Friese Rabobanken georganiseerd. Sprekers tijdens deze avond zijn Rabotopman Bert Bruggink, LTO Noord voorzitter Siem Jan Schenk en NAJK bestuurslid Inge van Schie - Rameijer.

Vastgelopen ganzenakkoord levert alleen maar verliezers op

LTO bestuurder Peter de Koeijer bijzonder teleurgesteld.
LTO Nederland is bijzonder teleurgesteld dat de invoering van het G7 Ganzenakkoord op de valreep is gesneuveld. “Dit besluit levert alleen maar verliezers op”, reageert bestuurder Peter de Koeijer, die namens LTO mede aan het akkoord heeft gebouwd. Het kan volgens hem niet zo zijn, dat “boeren straks de dupe worden van een uit de hand gelopen natuurontwikkeling met de ganzenpopulaties.”

Melkveehouder Middag wint aanmoedigingsprijs LTO Noord Drenthe

Gezinsbedrijf in Wapse meest innovatief binnen agrarische sector Drenthe
Melkveehouders Bert en Monique Middag uit Wapse zijn de winnaars van de aanmoedigingsprijs van LTO Noord Drenthe. Volgens de jury is dit gezinsbedrijf het meest innovatief met de inzet van technologie en automatisering. Zij ontvingen de prijs vandaag uit handen van provinciaal voorzitter Arend Steenbergen en Arie Thomassen, directeur Food & Agriteam Rabobank Drenthe, op de Dag van LTO Noord Drenthe bij Partytown in Assen.

Uitreiking aanmoedigingsprijs op Dag van LTO Noord Drenthe

LTO Noord provincie Drenthe reikt een aanmoedigingsprijs uit aan een agrarische ondernemer uit Drenthe die het meest innovatief is met technologie en automatiseringssystemen. De prijsuitreiking vindt plaats op de jaarlijkse Dag van LTO Noord Drenthe, die aanstaande dinsdag 26 november wordt gehouden bij Partytown in Assen. Centraal thema op deze dag is ´Technologie geeft het gezinsbedrijf onbeperkte mogelijkheden´.

Akkervogels weten de Hoeksche Waard te vinden

4-minuten film laat zien dat de pilot Akkervogels in de Hoeksche Waard werkt.
De afgelopen twee jaar zaaiden twintig enthousiaste akkerbouwers in de Hoeksche Waard  zomer- en winterakkers in. Voornaamste doel was het aantrekken en laten overwinteren van akkervogels in een hoogproductieve landbouwomgeving als de Hoeksche Waard. De eerste resultaten maken duidelijk dat de vogels de Hoeksche Waard weten te vinden. Bovendien leveren de akkers een waardevolle bijdrage aan de biodiversiteit en is het een prachtig gezicht. Reden genoeg om dit met de camera vast te leggen en de wereld te laten zien dat akkerranden werken.

Pilot in Winterswijk laat zien dat snelle verkavelingsaanpak werkt

Op 17 oktober heeft de aktepassering plaatsgevonden van de snelle verkaveling in Winterswijk Oost. Hiermee rondt de provincie Gelderland als eerste in Nederland een grote, snelle verkaveling af. Dankzij de actieve inzet van grondeigenaren en -gebruikers hebben 123 partijen binnen dertien maanden een ruilplan ontwikkeld en 450 ha geruild.

Ganzenakkoord treedt definitief per 1 januari 2014 in werking

De Ganzen-7 en de provincies bevestigen het eerder genomen voornemen om het Ganzenakkoord per 1 januari 2014 in werking te laten treden

LTO Noord Overijssel presenteert Back op ledendag als nieuwe voorzitter

‘We moeten het met elkaar doen’, waren de concluderende woorden van Erik Back tijdens zijn vuurdoop als voorzitter van LTO Noord Overijssel. Back gaf daarmee niet alleen zijn visie op belangenbehartiging, maar ook op de toekomst van agrarische bedrijven.

Overijsselse agrariërs aan de slag met veranderingen

Omgaan met veranderingen in de omgeving is het centrale thema op de Dag van LTO Noord Overijssel komende woensdag. De nieuwe voorzitter van LTO Noord Overijssel, Erik Back, zal zich op deze dag presenteren aan de Overijsselse leden en relaties. De ledendag, waarbij ontmoeten en netwerken centraal staat, wordt gehouden op landgoed Schuilenburg in Hellendoorn.

Pagina's