Persberichten

Persbericht: Erve Hiddink uit het Gelderse Laren Oudste agrarische familiebedrijf 2014

Het oudste agrarische familiebedrijf van Nederland stamt uit 1593 en ligt in het Gelderse Laren. Dit is de ontknoping van de zoektocht ‘Boer zoekt Roots’ die in het voorjaar van 2014 gestart is.  Van in totaal 133 aanmeldingen is Erve Hiddink als oudste familiebedrijf uit de bus gekomen. Zij ontvingen uit handen van Sharon Dijksma, Staatssecretaris van Economische Zaken een gedenkplaat. Erve Hiddink wordt in de 14e eeuw  al genoemd in historische documenten en is één van de oudste erven in Exel. De jury heeft echter officiële bewijslast over de afstamming in de familielijn tot en met 1593 teruggevonden.

Pluimveehouders geschokt door uitbraak vogelgriep

De pluimveesector is volledig verrast en geschokt na een uitbraak van vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Hekendorp (nabij Gouda). “Het virus is er ineens, het komt als het ware uit de lucht vallen. Niemand weet waar het vandaan komt”, reageert Eric Hubers, voorzitter van de vakgroep LTO Pluimveehouderij.

LTO Noord Drenthe baalt van besluit provincie

LTO Noord Drenthe is diep teleurgesteld in de provincie. Een grote groep melkveehouders wordt zwaar getroffen doordat Gedeputeerde Staten vandaag de beleidsregel ammoniak intrekt.  Deze melkveehouders krijgen nu te maken met de beperkte mogelijkheden van de Natuurbeschermingswet. Voor circa honderd agrariërs is dit extra zuur. Hun vergunningsaanvraag voor uitbreiding liep al. Zij zijn bijna een jaar aan het lijntje gehouden en nu dus nog geen stap verder.

LTO Noord officieel partner van Agrotechniek Holland 2014

LTO Noord is officieel strategisch partner van AgroTechniek Holland, het grootste outdoor agro-evenement dat van 10 tot en met 13 september 2014 haar derde editie beleeft op het Walibi-terrein in Biddinghuizen. Beursmanager Willem Bierema van AgroTechniek BV en Siem Jan Schenk, voorzitter van LTO Noord ondertekenden daartoe vandaag een partnerovereenkomst en zetten daarmee hun samenwerking voort.

LTO Noord: "We maken ons sterk voor betere huisvesting buitenlandse werknemers"

Goede afspraken over huisvesting van arbeidsmigranten en betere behuizing in de toekomst, die beloften staan centraal in een convenant dat op vrijdag 27 juni is ondertekend door LTO Noord, vertegenwoordigers van gemeenten, werkgevers en huisvesters uit de regio Holland-Rijnland. Met dit convenant nemen de betrokken organisaties verantwoordelijkheid voor voldoende goede en veilige huisvesting van buitenlandse werknemers in deze regio.

Pachtbeleid met duurzaam gebruik van pachtgronden en realistische prijsstelling

LTO Nederland pleit voor pachtbeleid waarin duurzaam gebruik van pachtgronden en een realistische prijsstelling centraal staan.
Duurzaam gebruik van de grond en een realistische prijsstelling voor pacht, dat zijn de belangrijkste standpunten van LTO Nederland als het gaat om eventuele wijzigingen in de Pachtwet. Dat werd duidelijk tijdens een themabijeenkomst Pacht voor bestuurders en portefeuillehouders op woensdag 18 juni jl. Portefeuillehouder Arnold Michielsen stelt dat een lange termijn visie op gebruik van de grond en een reële prijsstelling belangrijk zijn om te voorkomen dat er verpaupering en roofbouw op landbouwgronden ontstaat.

LTO Noord positief over advies Cees Veerman over Buijtenland van Rhoon

LTO Noord ziet kansen voor de agrarisch ondernemers in het advies dat Cees Veerman gisteren over de inrichting van het Buijtenland van Rhoon heeft gepresenteerd. Agrarisch ondernemers en andere betrokkenen krijgen, als dit advies wordt opgevolgd, ruimte om eigen initiatief te ontplooien in dit gebied. LTO Noord juicht dat toe en is van mening dat de verantwoordelijkheden daar komen te liggen waar ze horen: bij de betrokken ondernemers uit het gebied zelf.

Dijksma aanwezig op gezamenlijke dag LTO Noord en Rabobank

“De agrarische sector levert een grote bijdrage aan de samenleving, daar is geen twijfel over”. Dit zei staatssecretaris Dijksma vandaag op de gezamenlijke dag van LTO Noord Gelderland, Overijssel en de Rabobank op de land- en tuinbouwbeurs in Halle. De bijeenkomst stond in het teken van ‘Voorsprong met mineralen’. Albert Jan Maat van LTO Nederland, Ruud Huirne van de Rabobank en Carel de Vries van Courage gingen met de aanwezigen in gesprek over de mogelijkheden om kringlopen te sluiten.

Nieuw certificaat PCC Hygiëneprotocol Ringrot

Pootaardappeltelers kunnen zich vanaf dit jaar laten certificeren voor het PCC Hygiëneprotocol Ringrot. Dit protocol beperkt de verspreiding wanneer zich een eventuele ringrotbesmetting voordoet. Het protocol is een gezamenlijk initiatief van de LTO Werkgroep Pootaardappelen en de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO), die samenwerken binnen de Pootaardappel Contact Commissie (PCC).
Bron: LTO Nederland en NAO

Jaco Burgers boegbeeld biologische landbouw LTO Noord

Het Algemeen Bestuur van LTO Noord heeft per 1 mei 2014 de heer Jaco Burgers (45) benoemd als boegbeeld biologische landbouw. De heer Burgers volgt daarmee Evert Rienks op, die op dezelfde datum zijn functie neerlegt.

Pagina's