Persberichten

Zeshonderd boeren naar eerste regiodag LTO Noord

Boeren verdiepen zich in veranderend koopgedrag van consument

Bron: Foto 1 en 2: Persbureau Noordoost

LTO Noord en KAVB halen gelijk bij provincie inzake voetbalcomplex Egmond

Gedeputeerde Staten hebben op 19 januari jl. geen groen licht gegeven voor de realisatie van een voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg. Met LTO Noord en KAVB zijn Gedeputeerde Staten van mening dat andere locaties hiervoor beter geschikt zijn en dat de gemeente met haar plannen volledig voorbijgaat aan de consequenties voor de bloembollensector.

LTO Noord wil bloembollengrond Egmond behouden

De gemeente Bergen wil een nieuw voetbalcomplex realiseren in een uniek bloembollengebied in Egmond. Mocht dit doorgaan, dan worden de bloembollenbedrijven in dit gebied belemmerd in hun ontwikkeling. LTO Noord wil dit voorkomen en zet  daarom in op een andere locatie voor het sportcomplex.

LTO Noord aan de slag met bestuurlijke ontwikkeling

Leertrajecten voor individuele bestuurders

Bestuurlijke ontwikkeling staat hoog in het vaandel bij LTO Noord. Daarom gaat op 1 september aanstaande de LTO Noord Academie van start. Een Academie met verschillende leertrajecten voor bestuurders van onder andere LTO Noord en een talentenprogramma voor jong aanstormend bestuurlijk talent. Doel van de Academie is bestuurlijke ontwikkeling van individuele bestuurders.

LTO Noord tevreden over metingen energiecentrale Harlingen

De Reststoffenenergiecentrale (REC) van Omrin in Harlingen heeft geen schadelijke effecten op gewassen in de buurt. Metingen in een monitoringsonderzoek hebben dit uitgewezen. Sinds de start van de REC loopt er in opdracht van LTO Noord een biomonitoring uitgevoerd door Wageningen UR. LTO Noord is blij met de uitslag van deze monitoring.

Persbericht: Boerenverstand is nodig om honger uit te bannen

Nederland kan een belangrijke rol spelen bij het uitbannen van honger in de wereld. De leidinggevende positie van Nederlandse boeren in de wereld is buitengewoon sterk. Maar in Nederland zelf wordt dat vaak niet erkend. De sector moet meer vanuit eigen kracht in de maatschappij gaan opereren. Dit zei Gerda Verburg, voorzitter van de Committee on World Food Security van de VN op een LTO Noord themabijeenkomst over voedselzekerheid en landbouwbeleid in Woudenberg op 2 juni.

LTO Noord blij met ontwikkelingsruimte Noord-Holland

Coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’ biedt perspectief voor boeren en tuinders

Het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’ biedt boeren en tuinders in Noord-Holland meer ruimte om te ondernemen. LTO Noord is blij met dit akkoord, waarin veel aandacht is voor de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in de provincie.

Siem Jan Schenk stopt als voorzitter LTO Noord

LTO Noord Voorzitter Siem Jan Schenk gaat een nieuwe uitdaging aan en stelt zich op 18 augustus aanstaande niet beschikbaar voor een tweede termijn als voorzitter. Na vier jaar voorzitterschap bij de grootste  regionale belangenbehartigingsorganisatie voor boeren kiest hij voor een functie in het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap in Noord Holland. Schenk is nu nog kandidaat hoogheemraad en wordt naar verwachting 13 mei aanstaande benoemd.

Unieke voortrekkersrol aanpak erfafspoeling voor Fryslân weggelegd

Wetterskip Fryslân en agrarische belangenorganisaties zijn de eersten in Nederland die afspraken hebben gemaakt om de verontreiniging van het oppervlaktewater door erfafspoeling breed in de sector in Fryslân terug te dringen. Deze unieke overeenkomst is vastgelegd in het convenant Erfafspoeling. LTO Noord, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Agrarische Jongeren Fryslân (AJF) en Wetterskip Fryslân bekrachtigden vanmiddag met een handtekening het convenant.

Unieke aanpak erfafspoeling in Fryslân van start

Wetterskip Fryslân en agrarische belangenorganisaties hebben afspraken gemaakt om de verontreiniging van het oppervlaktewater door erfafspoeling in Friesland terug te dringen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant Erfafspoeling. Op dinsdag 10 maart zetten LTO Noord, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Agrarische Jongeren Fryslân (AJF) en Wetterskip Fryslân hun handtekening.

Pagina's