Friesland

Bestuur en medewerkers van LTO Noord Friesland zetten zich in voor een optimale ruimtelijke inrichting van het landelijk gebied voor bedrijven van boeren en tuinders in de provincie. Ook gaat onze aandacht uit naar verbetering van de landbouwstructuur en een op de agrarische functie afgestemd waterbeheer. Onze uitdaging voor de komende jaren is “Ruimte voor agrarische ondernemers”.