Overijssel

Het blijven roerige tijden in Overijssel door de implementatie van Natura 2000, de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur en allerlei andere plannen die gevolgen hebben voor het landelijk gebied. Het provinciaal bestuur van LTO Noord Overijssel zet zich in voor een volwaardige plek voor de agrarische sector in de provincie, met als uitgangspunt ‘Ruimte voor agrarische ondernemers’.