Utrecht

LTO Noord Utrecht zet zich in voor de belangenbehartiging op breed gebied, van grondgebruik en waterbeheer tot natuurbeleid. We doen dat zo mogelijk pro-actief, door met de leden standpunten en visies te verwoorden en die in te brengen bij provincie, gemeenten of waterschappen. Als het kan zoeken we daarbij de samenwerking met andere partijen.