Bufferzone bacterievuur Flevoland

Er is overeenstemming gevonden tussen LTO Noord, natuur- en landschapsorganisaties, provincies en gemeenten over de nieuwe begrenzing van de bufferzone bacterievuur in Flevoland en over de aanwijzing van voor meidoorn landschappelijk waardevolle gebieden in de bufferzone.

Aan het ministerie van Economische Zaken is gevraagd om de nieuwe begrenzing op te nemen in regelgeving. Naar verwachting zal dit voor 1 april 2016 gerealiseerd kunnen worden. Hiermee komen er potentieel veel nieuwe percelen beschikbaar voor de teelt van waardplanten van bacterievuur, waaronder vruchtbomen.