Effectief Middelenpakket

De LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten heeft zich met succes ingezet om financiële middelen beschikbaar te krijgen voor een coördinator effectief middelenpakket. (CEMP). De coördinator effectief middelenpakket werkt aan oplossingen voor knelpunten in het gewasbeschermingsmiddelen-pakket voor de sector.

De volgende middelen in 2015 zijn  nieuw of door herregistratie beschikbaar gekomen of gebleven voor de sector:  Pyrus 400 SC (Vruchtboomteelt), Xen Tari WG, Metarex INOV, Sultan 500 SC, Nomolt, Nissorun, U 47 MCPA, MET 52 OD, Springbok, Wing P, Admiral, Chloor IPC ( LDS), Pistol Flex (toelating en uitbreiding), Azatin, Pyramin, (uitbreiding gezaaide gewassen).