Einddatum akkerranden

Akkerranden moeten blijven liggen tot en met 31 december van het jaar. LTO heeft erop aangedrongen die invulling te flexibiliseren omdat de inzaai van wintergewassen zo in de problemen komen.
Het ministerie is daaraan tegemoet gekomen en voorziet in een aanpassing van de regelgeving voor 2016.

De algemene regel blijft dat de akkerrand tot 31 december in stand wordt gehouden. Hiervan kan worden afgeweken als er een wintergewas wordt geteeld. In dat geval wordt de akkerrand zo lang mogelijk in stand gehouden vanaf 1 januari tot aan de datum dat het wintergewas wordt ingezaaid, maar in ieder geval tot 1 oktober.