Resultaten LTO Noord commissie Multifunctionele Landbouw 2015


De commissie Multifunctionele Landbouw (MFL) behartigt de belangen van de agrarische (mede-)ondernemers die een of meer activiteiten ontplooien op het gebied van Multifunctionele Landbouw (MFL). Daarbij is het van belang dat er voldoende ondernemersruimte is voor de combinatie van agrarische en MFL activiteiten. De MFL ondernemers vervullen een belangrijke brugfunctie tussen de land- en tuinbouw en de samenleving. Speerpunten in 2015 waren het creëren van verbindingen en het verder professionaliseren van de sector.

De resultaten die zijn behaald zijn;
 • Een nieuwe start en werkwijze voor het Platform Boerderijeducatie Nederland
  Het Platform Boerderijeducatie Nederland bestaat uit een samenwerking van twaalf regionale initiatieven* op het gebied van boerderijeducatie. Partijen willen komen tot een verdere professionalisering en uniformering van boerderijeducatie in Nederland door middel van certificering en door gebruik te maken van elkaars expertise.
 • Een netwerkdag voor plattelandstoerisme op 25 maart 2015, voor ondernemers actief in de sector toerisme en recreatie, mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van LTO Noord.
 • De website streekproductenloket.nu met informatie over etiketteringsregels en andere wettelijke eisen aan streek- en boerderijproducten voor ondernemers in de sector
  ‘markt & afzet’, mede mogelijk gemaakt door LTO Noord.
 • Een netwerkdag voor LTO Noord leden over Social Media op 29 januari 2015, gericht op ontmoeting en uitwisseling van ervaringen.
 • Een bijdrage aan de Dag van de Multifunctionele Landbouw op 9 december 2015, waarbij werd samengewerkt met de Wageningen UR. Lees meer hierover.
 • De instelling van een denktank ‘Landbouw in Verbinding’ door het ministerie van Economische Zaken, onder voorzitterschap van Isabelle Diks. De bedoeling is om een goede herkenbare plaats en rode draad te bieden voor de verdere toekomstige ontwikkeling van de multifunctionele landbouw naast en in verbinding met de landbouw-, natuur- en voedselopgave van het Ministerie van Economische Zaken. De denktank adviseert het ministerie hierbij.
 • Het leveren van een actieve bijdrage aan de discussies over Landbouw & Zorg die vooral bij de Federatie Landbouw & Zorg worden gevoerd. Via de Federatie Landbouw & Zorg zijn contacten gelegd met VWS om de gevolgen van de transitie in de zorg, voor de zorgboerderijen te bespreken.