Resultaten Vrouw & Bedrijf 2015


Resultaten Vrouw & Bedrijf 2015
Door Willemien Koning en Anneke van Dijk

LTO Noord Vrouw & Bedrijf zet zich voor de sociaaleconomische positie van vrouwen op de agrarische bedrijven. Speerpunten zijn het verbeteren van de financiële positie en het versterken van ondernemersvaardigheden. Ook in 2015 hebben we daar weer volop op ingezet. Met trots kunnen we u de volgende resultaten presenteren:

Schenkbelasting bij huwelijkse voorwaarden met andere verdeling dan 50/50 vrijwel nul
Door de belastingdienst is aangegeven dat het risico op schenkbelasting vrijwel nul is wanneer de huwelijkse voorwaarden worden gewijzigd en/of wanneer een andere verdeling dan 50/50 wordt toegepast in de huwelijkse voorwaarden.
Lees meer in de nieuwsbrief van Vrouw & Bedrijf van maart 2015.
 
Wet- en regelgeving: lobby
Er is een lobby opgestart om een aantal fiscale zaken in wet- en regelgeving onder de aandacht te brengen bij het ministerie van Financiën, gezamenlijk met het Sociaal Economisch Beleidsteam van LTO Nederland. De lobby is o.a. gericht op het verruimen van de vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsoverdracht binnen familieverband en het verkorten van de verplichte samenwerkingsperiode als een bedrijf in verband met ziekte of overlijden binnen het huwelijk wordt doorgeschoven.  
 
Copa Women’s Committee: aanbevelingen voor Europees Parlement
Het Women’s Committee van Copa Cogeca heeft een zestal aanbevelingen geformuleerd en overhandigd aan EU parlementariërs en aan Czeslaw Siekierski, voorzitter van de landbouwcommissie van het Europees Parlement. De inbreng hiervoor is mede geleverd door LTO Noord Vrouw & Bedrijf.
 
Agrarische bedrijfsopvolging
In samenwerking met het landelijk expertisecentrum familiebedrijven (Windesheim), CAH Vilentum in Dronten, NAJK, LTO Noord en een aantal agrarische MKB-bedrijven is onderzoek opgestart naar bedrijfsopvolging in agrarische familiebedrijven. Het doel van het onderzoek is nieuwe kennis op te doen rondom bedrijfsopvolging en instrumenten te ontwikkelen die agrarische families ondersteunen in het bedrijfsopvolgingsproces.
Lees meer in de nieuwsbrief van Vrouw & Bedrijf van november 2015.
 
Versterken ondernemersvaardigheden
Er zijn een groot aantal activiteiten geweest, gericht op het versterken van ondernemersvaardigheden. Onder andere verdiepingsbijeenkomsten ‘zij maakt het verschil’ aan de hand van test My Motivation, bijeenkomsten met de Werkgeverslijn en bedrijfsbezoeken en cursussen, georganiseerd door de provinciale commissies.
De bedrijfsbezoeken en cursussen varieerden van een cursus over de financiële boekhouding, informatiebijeenkomsten over een neventak op het bedrijf, excursies naar andere bij andere agrarische of MKB bedrijven, tot een bezoek aan een provinciehuis en gesprek met gedeputeerden.