Xylella informatiebijeenkomsten

Door de LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten zijn informatiebijeenkomsten gehouden voor boom- en vaste plantentelers en inkopers van tuincentra waarin een nadere toelichting is gegeven op de risico’s van een mogelijke introductie van de bacterieziekte Xyella.

In nieuwsbrieven voor de leden is hier eveneens aandacht aan geschonken.