Biologisch

Bevordering productie, afzet en marktpositie biologische producten. De toenemende vraag naar biologische producten biedt kansen voor boeren en tuinders om over te stappen naar de biologische sector of hun bestaande biologische bedrijf uit te breiden. De vakgroep Biologische land- en tuinbouw helpt hen daarbij. De vakgroep Biologische land- en tuinbouw is een samenwerking van LTO Nederland en ketenorganisatie Biologica. Ze behartigt de belangen van circa 1.500 biologische boeren en tuinders in Nederland. De vakgroep werkt aan een duurzaam bestaan van de biologische sector door voorwaarden te scheppen voor een goede afzet van de biologische producten.