Bloembollen

Een internationaal sterke positie vraagt om ruimte om te ondernemen. Ruim 65 procent van alle bloembollen in de wereld komt van Nederlandse bodem. Een internationaal sterke positie als deze vraagt om voldoende ruimte voor telers om te kunnen ondernemen. LTO Noord zet zich daarom samen met de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) in voor de belangen van ondernemers uit de bloementeelt. De activiteiten zijn gericht op gewasbeschermingsmiddelen, innovatie, milieu, ruimtelijke ontwikkeling en samenwerking binnen de keten.