Bomen en vaste planten

Steun in duurzame productie en schaalvergroting. De LTO Noord vakgroep Bomen en Vaste planten ondersteunt haar leden op een breed terrein. In samenwerking met de vijf kringen zet de vakgroep zich in voor de boom- en vaste plantenkwekers zodat deze hun bedrijf kunnen uitoefenen. Dat gebeurt onder andere door de maatschappelijke randvoorwaarden gunstig te beïnvloeden.