Fruit

Versterking van kennis en ondernemerschap. Een hoge kwaliteit van de producten kenmerkt de Nederlandse fruitteeltsector. Om dit te behalen en te behouden is veel kennis nodig over de teelt. LTO Noord stimuleert onderzoek naar nieuwe technieken, rassen en verbetering van producten.