Glastuinbouw

In de belangenbehartiging staan drie aspecten altijd centraal: goed bestuur, kwaliteit en resultaat. De Nederlandse glastuinbouw is een sterk innovatieve en professionele sector, die vraagt om een resultaatgerichte belangenbehartiging. LTO Noord Glaskracht speelt daar direct op in door een effectieve lobby. Thema’s die centraal staan, zijn arbeid, energie, ruimtelijke ordening, water, gewasbescherming, onderwijs, milieu & klimaat en innovatie.