Melkvee

Werken aan een economisch duurzame sector met maatschappelijke waardering. LTO Noord Melkveehouderij versterkt de ondernemerspositie van haar leden door kansen te creëren. Met collectieve belangenbehartiging op zowel lokaal als internationaal niveau werkt de vakgroep melkveehouderij aan een economisch duurzame sector met maatschappelijke waardering.