Paarden

Collectieve belangenbehartiging voor sterke economische en maatschappelijke positie paardenhouders. De belangstelling voor de paardenbranche is de afgelopen jaren hard gegroeid. Bij de snelle opmars lopen ondernemers tegen de nodige knelpunten aan. De vakgroep Paardenhouderij behartigt de belangen van paardenhouders en houdt zich bezig met verschillende thema’s.