Pluimvee

Loketfunctie en belangenbehartiging. De vakgroep pluimveehouderij van LTO Noord heeft een tweeledige missie. Ten eerste vervult zij een loketfunctie tussen de leden en de landelijke kringen van de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP). Dit doet zij door sector -, vaktechnische- en lokale ledenbijeenkomsten te organiseren. De nieuwsbrief zorgt verder voor de actuele nieuwsvoorziening.