Schapen

Samen met ketenpartijen investeren in een diervriendelijk en natuurlijk imago. De schapensector kan zich onderscheiden van andere sectoren door in te zetten op de hoge kwaliteit lamsvlees en de aandacht voor dierenwelzijn. De vakgroep Schapenhouderij werkt aan een kwaliteitssysteem die de sterke punten beter zichtbaar maakt voor de consument.