Standpunten

LTO Noord is dagelijks bezig met het behartigen van uw belangen. Dat doet zij op veel verschillende terreinen. Van internationaal landbouwbeleid tot werkgeverschap en van dierenwelzijn tot aan de inrichting van de groene ruimte. Allemaal onderwerpen waar u als lid mee te maken kunt krijgen. Uiteraard neemt LTO Noord over al deze zaken een standpunt in dat de inzet van de belangenbehartiging weergeeft. Op dit gedeelte van onze website vindt u per categorie de belangrijkste onderwerpen met ons standpunt daarbij.