Dierenwelzijn

Uiteraard staat dierenwelzijn in uw bedrijfsvoering voorop. Alleen met gezonde dieren die in goede omstandigheden verkeren, kunt u de beste producten leveren. Of het nu gaat om weidemelk of om varkensvlees. LTO Noord spant zich voor al deze onderwerpen in. Veel standpunten zijn vanuit LTO Nederland verwoord omdat het onderwerp landelijke aangepakt wordt. Uiteraard sluit LTO Noord zich geheel bij de standpunten van LTO Nederland aan.

Invoering Tweede Verzamelslag Schapenhouderij

De sector Schapenhouderij is voor het invoeren van de Tweede Verzamelslag. Met het wegvallen van de QLL moet een alternatief gezocht worden voor de manier waarop de wet- en rgelgeving met betrekking tot transport van dieren wordt nageleeft. LTO vindt  dierenwelzijn en preventie van dierziekten uitermate belangrijk.

Vervoer van varkens

LTO vindt dat het vervoer van dieren op een verantwoorde wijze plaats moet vinden. Voor slachtvarkens mag het vervoer niet langer dan 6 uur duren.

Meer ruimte en afleidingsmateriaal voor varkens en biggen

LTO vindt dierenwelzijn belangrijk en maakt zich sterk voor meer ruimte en afleiding voor varkens in de stallen.

Verduurzaming varkensvlees

LTO Nederland vindt duurzame productie van varkensvlees belangrijk, maar wel tegen een eerlijke prijs voor de ondernemer. LTO Nederland streeft samen met de supermarktketens naar verduurzaming van het varkensvlees. Hierover is overeenstemming bereikt. De maatregelen die worden genomen om het verse varkensvlees in de Nederlandse supermarkten te verduurzamen gaan over mens, dier en milieu. Er is nadrukkelijk gezocht naar een balans tussen deze verschillende duurzaamheidsaspecten, zonder de kostenfactor uit het oog te verliezen.

Duurzame productie kippenvlees in relatie tot een eerlijke prijs

LTO Nederland is voor duurzame productie van kippenvlees, maar wel tegen een eerlijke prijs voor de ondernemer.

Megastallen

LTO Nederland is voor stallen die passend zijn voor mens, dier en omgeving. Ondernemers moeten een goed inkomen kunnen verdienen met de veehouderij en gezond en veilig voedsel kunnen produceren. Dieren moeten een gezond en goed bestaan hebben. De onderneming moet draagvlak hebben binnen de omgeving en passen in het landelijk gebied.
Subscribe to RSS - Dierenwelzijn