Internationaal landbouwbeleid

Het internationaal landbouwbeleid is van groot belang voor veel agrarisch ondernemers. In Brussel wordt veel bepaald over de subsidies waar u aanspraak op kunt maken en over de voorwaarden waaraan u moet voldoen. Dit wordt grotendeels geregeld via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. LTO Nederland spant zich in om zo veel mogelijk zaken zo goed mogelijk voor u te regelen. Hier vindt u onze inzet. Uiteraard staat LTO Noord hier helemaal achter,

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Een verantwoord Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is belangrijk voor onze leden. Daarom heeft LTO Nederland 10 speerpunten geformuleerd waarmee zij de belangen van haar leden in Brussel, Den Haag en provinciaal behartigt.

Voedselzekerheid in internationaal perspectief

Voedselzekerheid wordt een steeds belangrijker thema. Via het vormen van coalities met onder andere Agriterra maakt LTO Nederland zich sterk voor voedselzekerheid. LTO Nederland ziet oplossingen in het blijven stimuleren van productie, werken aan samenwerking in de keten en het ondersteunen van jonge agrarische ondernemers.

Afspraken plattelandsontwikkeling in GLB

Het plattelandsontwikkelingsprogramma in het GLB ondersteunt boeren en tuinders in de transitieopgaven van de komende zeven jaar. LTO Nederland heeft hiervoor speciaal een beleidsdocument met de titel “Meer met minder” opgesteld en steunt haar achterban waar dat mogelijk is.  De staatssecretaris heeft toegezegd dat 95% van het budget van 176 miljoen per jaar zal worden besteed op het agrarisch bedrijf. Nu is dat volgens het ministerie 65%.

GLB en akkerbouw

Voor de akkerbouw is de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van groot belang. Er wordt immers van plantaardige sectoren verlangd om ecologische focusgebieden in te richten en dat gaat ten koste van de productiecapaciteit. LTO is van mening dat de versterking van de biodiversiteit beter is gediend als het onderdeel van de productieve landbouw wordt. Daar zijn initiatieven voor en duurzaamheidcertificaten kunnen dat transparant en meetbaar maken. LTO maakt zich hier sterk voor bij het Ministerie.
 
Subscribe to RSS - Internationaal landbouwbeleid