Kennis & Innovatie

De land- en tuinbouwsector wil zich ook de komende jaren verder ontwikkelen op allerlei gebieden. Om verder te komen is kennis en innovatie van groot belang. Samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld de WUR helpen daarbij. Hoe gaan we hiermee om? U vindt hier onze standpunten op dit terrein. De meeste standpunten op dit gebied zijn verwoord vanuit LTO Nederland omdat het onderwerp landelijk aangepakt wordt. Uiteraard sluit LTO Noord zich volledig aan bij de standpunten van LTO Nederland.

Innovatie in de (melk)veehouderij tot 2020

LTO Nederland vindt het belangrijk dat de sector innoveert. Innovaties tot 2020 zijn vooral gericht op het verhogen van (financieel) rendement en marktoriëntatie, met veel aandacht voor het sluiten van kringlopen, natuurlijk gedrag van de dieren, biodiversiteit en landschap. Het familiebedrijf van 2020 produceert niet alleen melk, maar levert ook andere diensten met en aan zijn omgeving op een duurzame wijze.

Topsectoren en innovatiebeleid

Het kennis- en innovatiebeleid verloopt in Nederland vooral via de Topsectoren. De land- en tuinbouw draaide hierin goed mee, mede dankzij de programma's en de middelen van de productschappen. Met deze middelen konden samen met Wageningen UR programma's opgezet worden. Deze dreigen nu weg te vallen. LTO maakt zich sterk voor het in stand houden van de gezamenlijke onderzoekprogramma's voor de land- en tuinbouw en voor het realiseren van nieuwe financiering hiervoor. Samenwerking in de keten is hiervoor essentieel.
Subscribe to RSS - Kennis & Innovatie