Kwaliteit

Nederland staat aan de top als het gaat om voedselveiligheid tegen een redelijke prijs. En dat willen we graag zo houden. LTO Noord spant zich hier voor in en zorgt ervoor dat de randvoorwaarden waar binnen ondernemers dit kunnen realiseren, zo goed mogelijk zijn. Dat betekent ook dat we afspraken binnen de keten moeten maken. Wat zijn onze standpunten op dit punt? U vindt ze hier. Sommige standpunten op dit gebied zijn verwoord vanuit LTO Nederland omdat het onderwerp landelijk aangepakt wordt. Uiteraard sluit LTO Noord zich volledig aan bij de standpunten van LTO Nederland.

Verhogen van de kwaliteit van lamsvlees en inzet voor goed imago van de sector

LTO Nederland maakt zich sterk voor een sterk imago van deze diervriendelijke sector. De schapensector kan zich onderscheiden van andere sectoren door in te zetten op de hoge kwaliteit lamsvlees en de aandacht voor dierenwelzijn. Ze is voor het behoud van het extensieve karakter van de sector. De vakgroep Schapenhouderij werkt aan een kwaliteitssysteem die de sterke punten beter zichtbaar maakt voor de consument.

Kwaliteit vleesverwerking in slachterijen

LTO Nederland vindt dat vertrouwen en transparantie in de keten essentieel is als het gaat om kwaliteitscontrole en voedselkwaliteit. Van agrarisch ondernemer tot verwerker, van verwerker tot supermarkt.

Kwaliteit van voedsel/plantgezondheid

De Nederlandse land- en tuinbouw heeft een leidende positie op het gebied van voedsel, groen en uitgangsmateriaal. LTO Nederland vindt dat producten van onbesproken kwaliteit en duurzaam geproduceerd moeten zijn.
Subscribe to RSS - Kwaliteit