Landbouw en verkeer

Trekkers en andere landbouwvoertuigen rijden ook over de openbare wegen. Dat houdt in dat u als bestuurder een verantwoordelijkheid heeft en zo veilig mogelijk deelneemt aan het overige wegverkeer. Maar is een verplicht kenteken hiervoor beslist noodzakelijk? U leest ons standpunt hier. Sommige standpunten op dit terrein zijn verwoord vanuit LTO Nederland omdat het onderwerp landelijk aangepakt wordt. Uiteraard sluit LTO Noord zich volledig aan bij de standpunten van LTO Nederland.

Verplichte kentekening landbouwvoertuigen

LTO is tegen de verplichte invoering van kentekens voor alle landbouwvoertuigen. Dit brengt onnodige extra kosten en administratieve handelingen voor de agrarisch ondernemer met zich mee. Daarnaast bevordert dit niet, zoals gesteld door de Twee Kamer, de verkeersveiligheid.

Verkeer en de landbouw

We vinden dat landbouwverkeer overal waar het nodig is gebruik moet kunnen maken van de openbare weg, uiteraard op gepaste maatschappelijke wijze. Agrarische bedrijven moeten goed bereikbaar kunnen zijn en het onderhoud van smalle wegen en kleine bruggen is daarom ook op orde. Daar maken wij ons sterk voor. We doen dat o.a. met de invoering van het T-rijbewijs en het geven van voorlichting aan overige weggebruikers.
Subscribe to RSS - Landbouw en verkeer