Geborgde zetels bij de waterschappen

Agrarisch ondernemers hebben een vaste plek in de waterschapsbesturen. Sommige partijen vinden dit ondemocratisch en willen dat voor de verkiezing van waterschapsbestuurders dezelfde regels gelden als voor bijvoorbeeld gemeeenteraadsleden. LTO Nederland stelt dat waterschappen niet zijn te vergelijken met een gemeente of provincie. Waterschappen zijn er om uitvoering te geven aan waterbeheer. Daarin is behalve de vertegenwoordiging ook specifieke deskundigheid en het hebben van een direct belang belangrijk. Geborgde zetels ‘borgen’ dit. Daarom hebben de landbouw, net als natuurorganisaties en het bedrijfsleven, ieder een aantal vaste zetels in de waterschapsbesturen. De landbouw is hierop dus geen uitzondering.