Waterbeheer

Boeren willen dat hun bedrijven duurzaam en klimaatproef zijn. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Deltaprogramma Agrarisch Water (DAW). Hierin staan o.a. samenwerkingsafspraken over  de verzilting, compensatie van aantasting agrarische gebieden, optimalisering van zoetwaterverdeling en het tegen gaan van wateroverlast bij overvloedige neerslag.