Markt/Ondernemerschap

Prijsstelling en duurzaamheid staan, als het gaat om agrarische producten, nogal eens op gespannen voet met elkaar. Wat vindt LTO Noord daarvan en wat doet zij daaraan? U leest het hier. De meeste standpunten op dit terrein zijn verwoord vanuit LTO Nederland omdat het onderwerp landelijk aangepakt wordt. Uiteraard sluit LTO Noord zich volledig aan bij de standpunten van LTO Nederland.

Scheefgroei OZB-tarief Groningen

LTO Noord pleit voor afschaffing van het gebruikersdeel voor bedrijven en het gelijkstellen van het eigenaarsdeel voor woningen en niet-woningen.

Gebruikersvriendelijk en betaalbaar I&R systeem schapenhouderij

De sector Schapenhouderij wil een gebruikersvriendelijk en haalbaar I&R systeem dat voldoet aan de wensen van de sector en waarbij betaald wordt per dier en niet per melding.

Markt/prijsstelling in combinatie met duurzaamheid

Marktbeheer is een belangrijk punt dat geregeld wordt in Brussel. Via quota en interventie in de markt bij lage prijzen werd vroeger de markt bestuurd. Onder druk van de Wereldhandelsorganisatie en omwille van ethische overwegingen wordt de marktbescherming steeds meer afgebouwd voor de land- en tuinbouw. LTO Nederland steunt deze route, al werken landbouwmarkten anders dan in andere sectoren. Ook zet LTO Nederland zich in voor het versterken van de mogelijkheden voor samenwerking in de keten en onderling tussen producenten.
Subscribe to RSS - Markt/Ondernemerschap